Javna agencija RS za varnost prometa cestnem prometu je v sklopu svojih aktivnosti in potreb pripravila nov in nadgrajen spletni Portal SPV.

Z nadgradnjo smo obstoječim vsebinah in funkcionalnostim, namenjenim lokalnim skupnostim, dodali tudi nove, ki so namenjene nevladnim organizacijam in šolam. S tem smo na skupnem mestu združili ključne stebre preventive in sicer občinske SPV-je, nevladne organizacije ter šole.

Portal SPV je v osnovi namenjen za boljšo, lažjo in ažurnejšo koordinacijo, obveščanje in spremljanje aktivnosti navedenih deležnikov. Portal SPV vključuje tri nivoje, ki obsegajo javni pogled, interni del portala in vsebine za registrirane uporabnike ter administratorski del za vodenje baz podatkov z naše strani. Uporabniki portala SPV bodo lahko dostopali do informacij o posameznih aktualnih preventivnih akcijah, do različnih gradiv in spotov, primerov dobrih praks, kontaktov, koristnih informacij ter rednih obvestil z naše strani.

Hkrati Portal SPV omogoča tudi aktivno sodelovanje uporabnikov kot so npr. vnosi novic, poročil, dobrih praks, urejanje vaših podatkov ipd. S Portalom SPV je tako omogočena izmenjava informacij ter lažje sodelovanje in povezovanje.

Portal najdete na spletni povezavi: https://portalspv.avp-rs.si/