(Ljubljana, 21. maj 2020) V okviru maratona hitrosti, ki ga v evropsko usklajeni akciji izvaja Policija po vsej Sloveniji 20. in 21. maja 2020, Agencija za varnost prometa na prikazovalnikih hitrosti spremlja tudi spremembe v povprečnih hitrostih na več lokacijah v slovenskih naseljih. Prvi letošnji rezultati kažejo, da so povprečne hitrosti ob zavedanju nadzora nižje. Cilj maratona hitrosti je prav znižanje povprečne hitrosti na cestah in vplivanje na zavedanje voznikov o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje, ki naj poteka skladno s cestno-prometnimi predpisi in razmerami na cesti. Neprilagojena hitrost je, kljub kontinuiranemu opozarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, žal še vedno med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Zaradi neprilagojene hitrosti skoraj četrtina vseh prometnih nesreč v času od 15. 3. do 15. 5. letos

V času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 smo se soočili z bistveno manjšim obsegom prometa, kar je bilo vidno tako v urbanih središčih kot tudi na avtocestah in hitrih cestah. Vendar pa je v obdobju od 15. marca do 15. maja letos zabeležen povečan delež prometnih nesreč, povzročenih zaradi neprilagojene hitrosti. Ta je znašal skoraj četrtino vseh prometnih nesreč, oziroma 23 %, v lanskem primerjalnem obdobju pa je znašal manj kot petino, oziroma 17 %. Vožnja zaradi neprilagojene hitrosti je bila v tem času vzrok za nastanek 303 prometnih nesreč, ki so terjale tri smrtne žrtve, 38 hudo telesno poškodovanih ter 150 lažje telesno poškodovanih oseb.

Neprilagojena hitrost: manj ugotovljenih kršitev, a vzrok za večji delež prometnih nesreč

Od 1. januarja do 15. maja letos je Policija obravnavala 35.860 kršitev s področja (neprilagojene) hitrosti, kljub izrazitemu zmanjšanju obsega prometa v časa trajanja ukrepov. V primerljivem obdobju lani (1. 1. – 15. 5. 2019) je bilo obravnavanih 49.320 takšnih kršitev. Toda kljub zmanjšanju ugotovljenih kršitev je v tem obdobju zabeležen porast deleža prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, ki znaša 19 %, lani pa 16 %.

Prvi letošnji rezultati meritev: na vseh lokacijah prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« opažen vpliv maratona nadzora hitrosti na povprečne hitrosti

Na preventivnih tablah »Vi vozite«, ki jih je Agencija za varnost prometa v okviru projekta »Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« 2019« podelila brezplačni najem posameznim občinam, so preverili vpliv maratona nadzora hitrosti na povprečne hitrosti na 6 različnih lokacijah (občine Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Kungota, Ruše, Logatec in Bled).

Primerjali smo rezultate meritev, izvedenih v dveh terminih:

Meritve so izvajali 13. 5. 2020 ter 20. 5. 2020, ko je že potekal maraton nadzora hitrosti. Omejitev hitrosti na vseh lokacijah prikazovalnikov je bila 50 km/h. Povprečne hitrosti so bile na vseh šestih prikazovalnikih hitrosti 13. 5. 2020 višje kot 20. 5. 2020, ko je potekal maraton hitrosti. V času izvajanja maratona hitrosti so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,7 km/h oz. 2,8 %. Percentil hitrosti V85 (hitrost, ki jo ne preseže 85 % vozil – realna vozna hitrost) se je zmanjšal za 1,9 km/h oz. za 2,8 %.

Počasneje je varneje

Hitrost je ključen dejavnik tveganja za najbolj ranljive skupine udeležencev (pešce, kolesarje, starejše in otroke), pomembna pa je tudi pri teži posledic voznikov in potnikov v vozilih. Agencija za varnost prometa voznike zato znova opozarja, da lahko vožnja z le 10 km/h nad omejitvijo hitrosti (na primeru omejitve 50 km/h) pomeni, da se pot ustavljanja vozila podaljša kar za 12 metrov, kar pa je lahko usodno, posebej znotraj naselja. Z znižanjem povprečnih hitrosti za samo 1 km/h bi po rezultatih nekaterih mednarodnih raziskav znotraj naselja število prometnih nesreč lahko zmanjšali za 4 %, izven naselja pa za 2 %.

Na dejstvo, da je počasneje tudi varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10-odstotkov. Agencija za varnost prometa voznike poziva k spoštovanju omejitev hitrosti, k prilagojeni, umirjeni in odgovorni vožnji, do sebe in do drugih udeležencev v prometu.