Sprejemanje zavez k aktivnostim za večjo prometno varnost v okviru dogodka Evropska listina o varnosti cestnega prometa

sreda, 6. decembra, 2017|Tags: , , |

5. decembra 2017, je v Ljubljani potekal dogodek za spodbudo vseh udeležencev in organizacij k sprejetju zavez Evropske listine o varnosti cestnega prometa. Dogodek sta organizirala Agencija za varnost prometa kot nacionalni koordinator in Evropski svet za varnost prometa (ETSC) kot koordinator na ravni EU. Uvodoma je udeležence dogodka pozdravil direktor Agencije za varnost prometa mag. [...]