5. decembra 2017, je v Ljubljani potekal dogodek za spodbudo vseh udeležencev in organizacij k sprejetju zavez Evropske listine o varnosti cestnega prometa. Dogodek sta organizirala Agencija za varnost prometa kot nacionalni koordinator in Evropski svet za varnost prometa (ETSC) kot koordinator na ravni EU.

Uvodoma je udeležence dogodka pozdravil direktor Agencije za varnost prometa mag. Igor Velov, ki je dejal, da se za cilje izboljšanja prometne varnosti ne zavzemamo le organizacije na državnem nivoju, ampak tudi širše civilna družba, podjetja in posamezniki, saj bomo le s povezovanjem  lahko dosegli zastavljene cilje.  Vesna Marinko (AVP) je predstavila priložnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu v Sloveniji in pomen sodelovanja vseh deležnikov. Nato pa je sledila predstavitev Theodore Calinescu (ETSC) o Evropski listini za varnost cestnega prometa, ki je vseevropska platforma za prometno varnost in za zbiranje najboljših praks.

V naslednjem delu dogodka so sledile izkušnje podpisnikov Evropske listine, kjer so svoje aktivnosti in prizadevanja predstavili predstavniki nevladnih organizacij, predstavnik slovenskega podjetja in predstavnik fakultete. David Razboršek (Zavod Vozim) je predstavil novo iniciativo Heroji furajo v pižamah, s katero zavod opozarja in osvešča mlade ter predvsem njihove starše za varen prevoz po zabavi. Robert Štaba (Zavod Varna pot) je predstavil delo z žrtvami prometnih nesreč in njihovimi svojci ter druge aktivnosti zavoda za osveščanje javnosti. Prof. dr. Peter Lipar (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL) se je osredotočil na ranljive skupine udeležencev in infrastrukturne ukrepe, ki pripomorejo k večji varnosti le-teh. Predvsem se je osredotočil na projektiranje kolesarskih površin, na varnost pešcev in ukrepe za starejše udeležence v prometu. Mirko Oblak (Sipronika d.o.o.) je predstavil konkretne rešitve za umirjanje hitrosti na cestah ter predvsem prikazovalnike hitrosti s sistemom za spremljanjem podatkov o hitrostih v živo, ki lahko služi kot primer dobre prakse.

Ob koncu dogodka je potekala razprava s sogovorniki na seminarju in udeleženci dogodka. Primeri dobrih praks s cele Evrope, ki jih je predstavila Theodora Calinescu (ETSC), so služili za iztočnico razpravi, kako izboljšati prometno varnost na lokalni, nacionalni in evropski ravni in k spodbudi vseh udeležencev za sprejemanje zavez Evropske listine.

PPT predstavitve:

Vesna Marinko

Theodora Calinescu

Theodora Calinescu – discussion

Robert Štaba

Peter Lipar

Mirko Oblak

David Razboršek