Obveščamo vse prijavljene udeležence na izobraževanja za učitelje predpisov in izobraževanje za učitelje vožnje in ocenjevalce na vozniških izpitih za kategorijo A, da načrtovana izobraževanja zaradi povečane pojavnosti okužb dihal in trenutne epidemiološke situacije v svetu in v Evropi odpovedujemo.

Gre za izobraževanja, načrtovana za naslednje teme in termine:

Izobraževanje za učitelje vožnje in ocenjevalce na vozniških izpitih za kategorijo A
Vransko, 11. 3. 2020

Delavnica za učitelje predpisov/predavatelje, ki izvajajo teoretično usposabljanje kandidatov za voznike
12. 3. – Celje
17. 3. – Kranj
18. 3. – Koper
19. 3. – Krško
24. 3. – Maribor
31. 3. – Maribor
2.4. – Maribor
7.4. – Ljubljana

O novem terminu izobraževanj bomo vse prijavljene obvestili takoj, ko bodo termini znani.

Za vse dodatne informacije v zvezi z izobraževanji in upsosabljanji smo dosegljivi na e-naslovu vozniki@avp-rs.si ali telefonsko: 01/ 478 89 52.