Na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je objavljena druga elektronska izdaja priročnika Vožnja motornega kolesa.

Prva izdaja priročnika je bil prvi korak na poti, da se kandidatom za voznike motornih koles na enem mestu ponudijo vsebine, ki jih morajo obvladati, tako za to, da opravijo teoretični del vozniškega izpita, kot tudi za lažje in hitrejše pridobivanje praktičnih spretnosti. Tudi druga izdaja ohranja ta temeljni namen priročnika. Sedaj priročnik vsebuje vse predpisane vsebine in tako celostno pokriva dodatni del programa teoretičnega usposabljanja za kategorije A1, A2 in A. Vsebine so v primerjavi s prvo izdajo tudi razširjene ter poljudneje in nazorneje predstavljene.
PRENESITE PRIROČNIK IN OSTALO LITERATURO