(Ljubljana, 17. maj 2018) Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju z Državnim Svetom Republike Slovenije in Slovensko-švedskim društvom organizirala strokovno okroglo mizo z naslovom Za večjo varnost kolesarjev v Sloveniji. Okrogle mize se je  udeležilo več kot 120 strokovnjakov s področja oblikovanja politik, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih. Namen okrogle mize je reševanje različnih izzivov in razvoj sistemskega pristopa k izboljšanju varnosti kolesarjev. Prisotne so nagovorili mag. Igor Velov, direktor AVP, mag. Alojz Kovšca, Predsednik DS RS, dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, Bart Twaalfhoven, veleposlanik Kraljevine Nizozemske in Jonas Norling, namestnik vodje misije na Veleposlaništvu Kraljevine Švedske.

Razprava je osvetlila različne ukrepe za reševanje izzivov varnosti kolesarjev in odgovorila na številna vprašanja, s katerimi se srečujejo upravljavci cest pri umeščanju kolesarskih poti, kot so razvoj in vzpostavitev kolesarskega omrežja, predpisi za projektiranje, gradnja kolesarske infrastrukture in vodenje kolesarjev. Predstavljena je bila tudi strategija varnosti kolesarjev in primeri dobre prakse tako doma kot v tujini ter ukrepi za spodbujanje in razvoj kolesarjenja v mestih. Interdisciplinarna razprava je obravnavala kolesarjenje tudi v smislu vzgoje v cestnem prometu, trajnostne mobilnosti in ohranjanja telesnega in duševnega zdravja ter obvladovanja kroničnih bolezni in dejavnikov tveganja.

Le z vključitvijo vseh deležnikov lahko oblikujemo dobre ukrepe na področju varnosti kolesarjev

Mag. Igor Velov, direktor AVP, je pojasnil, da je kolesarjev na slovenskih cestah vse več, kar je spodbudno, vendar pa le ti spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, zato je potrebno poskrbeti za njihovo varnost v obliki postavitve zakonodajnih okvirov, ustrezne kolesarske infrastrukture in osveščanja javnosti, da vožnja s kolesom ni le rekreacija, temveč je treba biti pri vožnji tudi previden. Dodal je, da se je AVP za organizacijo okrogle mize odločila, ker v njej vidi priložnost za izmenjavo mnenj, meddržavnih izkušenj in primerov dobrih praks. Poudaril je, da je razprava z vključitvijo vseh ključnih deležnikov pogoj za reševanje izzivov in oblikovanje ukrepov na področju varnost kolesarjev.

Naj kolo postane v mestih del naše vsakodnevne mobilnosti

»S pomočjo takšnih srečanj bomo naredili pomemben premik k trajnostni mobilnosti in spodbujanju alternativnih oblik prevoza za vse udeležence v prometu. Predvsem pa bomo naredili tudi korak naprej k izboljšanju varnosti udeležencev v prometu in viziji nič – nič smrtnih žrtev na naših cestah«, je ob začetku konference z zadovoljstvom povedal dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo. Dodal je, da ministrstvo pripravlja predpise za zagotovitev ustreznih in varnih kolesarskih površin v smeri, da bi kolo postalo sestavni del naše vsakodnevne mobilnosti, zlasti v mestih na razdaljah do 5 km. Še letos bo vzpostavljena kolesarska povezava od Ljubljane do mejnega prehoda Obrežje.

Na Nizozemskem predstavljajo kolesarji 27 % vsega prometa

Jonas Norling, namestnik vodje misije na Veleposlaništvu Kraljevine Švedske, je povedal, da postaja kolesarjenje vse bolj priljubljena oblika prevoza, ne le na Švedskem, temveč tudi drugje po Evropi, saj ima veliko pozitivnih učinkov: je zdravo, poceni, okolju prijazno, trajnostno, predvsem pa lahko kolesarji veliko prihranijo na času v mestnih središčih. Bart Twaalfhoven, veleposlanik Kraljevine Nizozemske, pa je postregel z zanimivo informacijo, da na Nizozemskem predstavljajo kolesarji kar 27 % vsega prometa. »Mogoče tudi Slovenci, tako kot Nizozemci, nekoč postanemo narod kolesarjev«, je poudaril Alojz Kovšca, predsednik DS RS.

Predstavitve govornikov:

Vesna Marinko – Prometna varnost kolesarjev v Sloveniji

Barbara Klemen – Kolesarske povezave in prometna varnost

Drago Bregar – Predpisi za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje kolesarskih površin

Emil Törnsten – Politika za izboljšanje kolesarske infrastrukture na Švedskem

Janet Klara Djomba – Zdravstveni vidiki kolesarjenja

Jörgen Persson – Švedska strategija za varno kolesarjenje in motorni promet 2018

dr. Peter Lipar – Vpliv dobre kolesarske infrastrukture na uporabo koles

dr. Vesna-Kerstin Petrič – Okrogla miza: Za večjo varnost kolesarjev v Sloveniji

Tomaž Willenpart – Razvoj in vzpostavitev omrežja državnih kolesarskih povezav

Vita Kontić – Pusti se zapeLJati (kolesu in mestu) – Spodbujanje in razvoj kolesarjenja v Zeleni prestolnici Evrope 2016

Nj. eksc. Bart Twaalfhoven – Varnost kolesarjev na Nizozemskem