(Ljubljana, 21. november 2018) Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je tudi letos organizirala Nacionalni posvet občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na dogodku so obravnavali različne teme s področja prometne varnosti, največji poudarek pa je bil namenjen izvedbi projektov in akcij, ki jih občinski sveti v lokalnem okolju lahko izvajajo skupaj s šolami. AVP je podelila tudi 17 priznanj Svečana listina, ko jo prejmejo posamezniki in organizacije za viden prispevek k večji prometni varnosti.

AVP vsako leto organizira letni posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z namenom spodbujanja povezovanja, obravnave glavnih problematik delovanja občinskih svetov v lokalnih skupnostih ter predstavitvi načrtov dela in najpomembnejših akcij.

V letošnji razpravi so predstavniki občinskih svetov, skupaj s strokovnjaki s področja prometne varnosti, razpravljali o prometno-varnostnih vsebinah, ki se dotikajo sodelovanja med šolami in občinskimi SPVji, s strani AVP pa so bile predstavljene tudi ključne ugotovitve strokovne raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Sloveniji. Gre za izsledke letošnje raziskave, ki jo je pri Inštitutu za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani naročila AVP, z namenom, da osvetli in pripravi ustrezne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti v Sloveniji ter tako celovito pristopi k reševanju omenjene problematike.

AVP je na dogodku podelila tudi priznanja Svečana listina AVP, ki jih je prejelo 10 posameznikov in 7 organizacij. Posamezniki so priznanje prejeli za izjemne dosežke na področju razvijanja preventivnega in pedagoškega dela, organizacije pa za dolgoletno uspešno delo v obliki spodbujanja akcij ali sodelovanja na področju preventive in vzgoje v prometu.

Posvet se je zaključil s predstavitvijo in praktičnim prikazom uporabe novih demonstracijskih naprav AVP, ki jih bo AVP uporabljala v terenskih akcijah po celi Sloveniji. Preizkusili so lahko Vrtavka, ki simulira trk in prevračanje vozila v primeru trka,  Zaletavčka, ki prikazuje sile udarca pri trku s hitrostjo okrog 10 km/h ter Simulator koncentracije, ki je namenjen ozaveščanju o nevarnosti uporabe mobilnega telefona med vožnjo, ki postaja v zadnjih letih zelo razširjena. Preizkus demonstracijskih naprav je zagotovo eden od najprepričljivejših argumentov za varno vožnjo.