Danes se pričenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, pridružujejo pa se jim tudi nevladne organizacije. Z akcijo želijo opozoriti kolesarje na upoštevanje cestno prometnih pravil, odgovornejše vedenje v cestnem prometu in povečati uporabo varnostne čelade. Seveda pa je namen akcije opozoriti tudi preostale udeležence v prometu na povečano število kolesarjev na cesti. Akcija bo potekala do 27. maja, aktivnosti pa se bodo nadaljevale tudi v poletnih mesecih, saj se je kolesarska sezona šele zares začela.

Agencija za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 obravnava kolesarje kot eno izmed prioritetnih ciljnih skupin, ki ji posveča dodatno pozornost. Delež števila kolesarjev se v zadnjih letih vztrajno povečuje, tako v urbanih naseljih, kot tudi drugod. Z vedno večjim številom kolesarjev, ki že tako spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, pa narašča tudi  njihova ogroženost. Vozniki motornih vozil jih namreč velikokrat spregledajo ter tako še dodatno povečajo možnost za nastanek prometne nesreče in posledično hudih poškodb.

Skoraj tri četrtine kolesarjev še vedno krši prometna pravila

Opazovanje kolesarjev, ki so ga v lanskem letu izvedli na Agenciji za varnost prometa, je pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške napravi pa približno 25 % kolesarjev. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa.

Največ nesreč znotraj naselij, najpogostejši vzrok je neupoštevanje pravil o prednosti

Analiza varnosti in udeležbe kolesarjev v prometnih nesrečah za leto 2017 je pokazala, da se velika večina prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev zgodi znotraj naselij (84 %), zato so nujni učinkoviti ukrepi na lokalni ravni. Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev je neupoštevanje pravil o prednosti  (26 %), neprilagojena hitrost (21 %) in nepravilna stran oz. smer vožnje (16 %). Pri lažje oziroma težje poškodovanih so večinoma kolesarji sami povzročitelji prometnih nesreč, v primeru smrtnega izida pa so kolesarji odgovorni za povzročitev 36 % nesreč,  kar je manj kot v primerjavi z letom poprej (62 %). Pozitivno je, da se je v primerjavi z letom 2016 pri kolesarjih zmanjšala problematika alkoholiziranosti, in sicer se je za 24 % zmanjšalo število nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran kolesar.

Med ponesrečenci prevladujejo moški in starejše prebivalstvo

V letu 2017 je bil delež kolesarjev med vsemi udeleženimi v prometnih nesrečah 6,8 %, med smrtnimi žrtvami pa je bilo kolesarjev 11 %. V preteklem letu je bilo na slovenskih cestah zabeleženih skupno 1187 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, od tega je življenje izgubilo 11 kolesarjev, 189 je bilo huje poškodovanih, 859 pa lažje poškodovanih. Med huje telesno poškodovanimi in smrtno ponesrečenimi kolesarji prevladujejo moški (65 %), ter starejši, saj jih je več kot polovica starejših od 45 let, največ poškodovanih pa je bilo v starostnem razredu med 55 in 64 let. Med otroki je bila ena smrtna žrtev, 12 je bilo huje poškodovanih, 81 pa z lažjimi poškodbami.

Kolesarjenje je zdravo za telo, okolju prijazna in prijetna aktivnost – a naj bo tudi varno!

Kolesarji lahko največ sami naredimo za lastno varnost in sicer z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov. Pomembno je, da kolo vozimo po kolesarski stezi ali poti, če kolesarske steze ni in, da  vozimo po desnem robu cestišča v smeri vožnje. Pri kolesarjenju moramo upoštevati prometna pravila in predpise, ki veljajo za voznike, pravila prednosti, prometne znake ter drugo signalizacijo. Vedno tudi poskušamo predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu, saj lahko tako preprečimo marsikateri neljubi dogodek. Pri zavijanju v križiščih jasno nakažimo smer z rokami, se pravilno razvrstimo in upoštevamo pravila prednosti. Nikoli tudi ne vozimo v nasprotni smeri vožnje, saj nas drugi vozniki ne pričakujejo. Ponoči in v mraku pa nujno uporabimo luč, da bomo dobro vidni in prej opazni.

Ustrezno kolo in oprema kolesarja za večjo varnost

Vsak kolesar je odgovoren poskrbeti za tehnično ustreznost svojega kolesa in uporabo zaščitne opreme. Pred samim kolesarjenjem, še posebej spomladi pred začetkom sezone, najprej preverimo tehnično brezhibnost kolesa. Kolo mora imeti:

– brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro,

– belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku,

– zvonec,

– ustrezno napolnjene pnevmatike,

– primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.

Priporočljivo je imeti tudi blatnike, ščitnik verige ter prtljažnik ali nosilno košarico za prtljago. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno opremo in sicer je za kolesarja nujna uporaba kolesarske čelade, ki ščiti glavo pri morebitnem padcu, priporočljivo pa je nositi tudi oblačila svetle barve, oziroma uporabljati odsevni brezrokavnik, da nas bodo vozniki prej opazili.

Bistro glavo varuje čelada

Raziskave dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave od 40 do kar 70 %. Uporaba kolesarske čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta zakonsko obvezna, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za ostale kolesarje, tako pri vsakodnevnem kot rekreativnem kolesarjenju, saj pomembno prispeva k varnosti kolesarja. Kolesarsko čelado morajo imeti tudi otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalčku, priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju ter pri uporabi raznih električnih naprav (e-skuter, hoverboard,…). Pri uporabi čelade moramo biti pozorni, da je čelada ustrezne velikosti glede na velikost glave, da je dovolj trdno nameščena na glavi tako da sega sprednji rob dva prsta nad obrvmi ter da so trakovi na čeladi zapeti in zategnjeni.

Načrtovane aktivnosti v času nacionalne preventivne akcije

AVP bo v okviru različnih aktivnosti letos razdelila 500 zaščitnih kolesarskih čelad, s katerimi želijo povečati njeno uporabo med starejšimi in mladostniki. V okviru javnega poziva bodo za izbrane lokalne skupnosti nakupili tudi 10 spretnostnih poligonov, namenjenih za izposojo šolam ter občinskim svetom za preventivo in vzgojo za usposabljanja, tečaje varnega kolesarjenja idr. Finančno bodo podprli tudi štiri projekte nevladnih organizacij, ki so namenjeni izključno kolesarjem.

AVP bo med drugim letos nadgradila opazovanje kolesarjev v dejanskem prometu in sicer v okolici Ljubljane, Maribora, Novega mesta in Kopra. Pripravili pa so tudi informativno zloženko  S kolesom varno v prometu in preventivni video film na temo varnega kolesarjenja, namenjenega uporabi učiteljem, predstavnikom občinskih svetov za preventivno in vzgojo ter drugim za izobraževanje in osveščanje.

V sodelovanju z Državnim Svetom RS  in Slovensko-švedskim društvom bo AVP 17. maja 2018 organizirala Strokovno okroglo mizo z naslovom Za večjo varnost kolesarjev v Sloveniji, ki bo obravnavala možnosti razvoja sistemskega pristopa k izboljšanju varnosti kolesarjev v Sloveniji.

Že 50. zaključno državno tekmovanje »Kaj veš o prometu?«

Po osnovnih šolah in na lokalni ravni se že izvajajo tehnični pregledi koles, usposabljanja otrok za vožnjo kolesa in kolesarski izpiti, ki potekajo prek spletnega portala. Letošnje leto pa bo za učence osnovnih in srednjih šol tudi v znamenju velikega jubileja, ko bo 26. maja 2018 na Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo že 50. zaključno državno tekmovanje »Kaj veš o prometu?«,  med  10. in 14. uro pa bo potekal bogat spremljevalni program s koncertom in preizkušanjem demonstracijskih naprav AVP, VIP poligonom, predstavile pa se bodo tudi organizacije, ki izvajajo kolesarske projekte.

V času akcije bo AVP izvedla še številne terenske akcije opozarjanja in osveščanja kolesarjev na šestih lokacijah, kjer se zadržuje veliko število kolesarjev. Predstavniki AVP bodo v sodelovanju z lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu osveščali kolesarje v Ljubljani, Mariboru in Kopru. S kolesarji se bodo pogovarjali o prometnih pravilih, o obvezni opremi kolesarjev in pomembnosti trajnostnih oblik potovanj. Na podlagi kviza bodo najuspešnejšim razdelili kolesarske čelade, luči, odsevna telesa, orodja za popravilo in zloženke S kolesom varno v prometu.

Akciji se pridružujeta tudi Policija in občinska redarstva, ki bosta v tem času izvajala poostren nadzor nad kolesarji in vozniki motornih vozil.

Vabljeni, da se nam pridružite na naslednjih dogodkih:

  • 17. maja 2018 na Strokovni okrogli mizi Za večjo varnost kolesarjev v Državnem svetu v Ljubljani
  • 18. maja 2018 na Festivalu Sobivanja v Atlantisu v Ljubljani
  • 24. maja 2018 na zaključnem dogodku Varno na kolesu v Koloseju v Ljubljani
  • 26. maja 2018 na 50. državnem tekmovanju Kaj veš o prometu v Ljubljani

Zloženka S KOLESOM VARNO V PROMETU