Kako se lotiti vozniškega izpita

//Kako se lotiti vozniškega izpita

Začetek šolskega leta je čas, ko se mladi najpogosteje odločajo za opravljanje vozniškega izpita. K temu precej pripomorejo tudi šole vožnje, ki v tem času po gimnazijah in srednjih šolah organizirajo tečaje cestnoprometnih predpisov ali pa jih izvajajo v okviru obveznih izbirnih vsebin. Dobro je vedeti, da se takšen tečaj lahko šteje za opravljeno predpisano teoretično usposabljanje v šoli vožnje le, če je bil izpeljan v predpisanem obsegu in na lokaciji, ki je pri posamezni šoli vožnje navedena v Registru šol vožnje v rubriki naslov učilnice.

Ko se odločamo za šolo vožnje, zberimo čim več informacij iz različnih virov (splet, znanci, prijatelji, osebni stiki). Cena je pri tem pomembna, ne sme pa biti edino merilo. Izbira šole vožnje le na podlagi cene lahko na koncu veliko stane, če storitev ni takšna, kot bi morala biti. Vnaprej je treba preveriti, ali bo tisti, ki ponuja veliko za malo denarja, dejansko izpeljal usposabljanje kakovostno, na predpisan način in v predpisanem obsegu.

Nekaj osnovnih dejstev, ki jih je v zvezi s tem koristno vedeti:

  • Ob vpisu mora šola vožnje izdati evidenčni karton vožnje, ki je do opravljenega izpita last kandidata.
  • Teoretično usposabljanje (»tečaj cpp«) mora trajati najmanj 20 pedagoških ur in je sestavljeno iz splošnega in dodatnega dela. Dodatni del je vključen pri vseh kategorijah, razen pri kategoriji B. Za kandidate, ki imajo veljaven splošni del, se izvede samo dodatni del usposabljanja.
  • Učna ura praktične vožnje traja 50 minut.
  • Del praktičnega usposabljanja je tudi vožnja ponoči, relacijska vožnja (prevoženih najmanj 80 km) in vožnja po hitri cesti ali avtocesti.

Dobro teoretično znanje ni namenjeno le temu, da se opravi teoretični del vozniškega izpita, pač pa skrajša (in poceni) tudi praktični del usposabljanja. Idealno bi bilo, če se pred začetkom tečaja prebere enega od priročnikov, na tečaju aktivno sodeluje (tečaj naj bi dal kandidatu predvsem razumevanje snovi, suhoparna dejstva se lahko vsak sam nauči), po končanem tečaju pa utrjuje in preverja znanja tudi s pomočjo aplikacije Učenje na spletu – varno v prometu.

AVTO-LČe ste stari vsaj 16 let, se lahko odločite tudi za vožnjo s spremljevalcem. Opraviti boste morali teoretično usposabljanje, teoretični del vozniškega izpita in praktični del usposabljanja, nato pa boste lahko dve leti oziroma dokler ne opravite še praktičnega dela vozniškega izpita, h kateremu lahko pristopite z 18. leti, vozili osebni avtomobil s spremljevalcem..

2018-09-11T08:35:22+00:00četrtek, 22. september, 2016|