pravilnik-o-prometni-signalizaciji-in-prometni-opremi-na-cestah-s-spremno-besedoJulija se je začel uporabljati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.  Prinaša kar nekaj novosti in sprememb, ki se tičejo tako vsakodnevnih udeležencev kot posameznikov, organov in drugih subjektov, ki delajo na področju cestnega prometa. V zvezi s tem je javna agencija izdala priročno knjižico z vsebino celotnega pravilnika, ki ji je dodana še spremna beseda. Knjižico bo brezplačno razdelila nekaterim organizacijam in posameznikom, ki delajo na področju varnosti cestnega prometa, kot so občinski SPV, Policija, Inšpektorat RS za infrastrukturo, občinska redarstva in drugi, posamezne izvoda pa bo ponudila tudi ob preventivnih in drugih dogodkih. Vsem ostalim, ki bi želeli imeti knjižico, pa je na voljo v elektronski obliki (v priponki).

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN OPREMI NA CESTAH s spremno besedo