Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno zbiranje ponudb za odkup rabljenih prevoznih sredstev Javne agencije RS za varnost prometa.

Rok za oddajo ponudb: 16.8.2016 do 12h.

Več informacij o tem lahko pridobite v priponkah:

priponka 1

priponka 2

priponka 3