Zavedamo se, da nevladne organizacije s svojimi člani delujete na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, nepogrešljive ste na lokalni ravni. Na teh ravneh uresničujete oziroma zadovoljujete interese in potrebe prebivalcev, združujete, opozarjate na nepravilnosti in na druge različne in inovativne načine s svojimi projekti izboljšujete prometno varnost v okolju, kjer delujete.

AVP ima že od leta 2010 vzpostavljeno sodelovanje z NVO. Eden od načinov je tudi sofinanciranje projektov k povečevanju prometne varnosti preko javnega poziva, ki jih izvajajo NVO.

Rok za oddajo prijav na javni poziv je 12 . april 2021.

Več o tem, se nahaja v prilogah:

Javni poziv za soinanciranje projektov 2021

Obrazci in izjave javni poziv 2021

OBRAZCI IN IZJAVE NVO 2021