Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanje preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2018.

Namen javnega poziva je izbor lokalnih skupnosti, ki se bodo z izvajanjem dodatnih in nadgrajenih aktivnosti vključile v nacionalne preventivne akcije AVP s posebnim poudarkom na ranljivejših skupinah udeležencev v prometu ter ključnih problemih prometne varnosti (otroci, pešci, kolesarji, hitrost, varnostni pas, motoristi, alkohol). V javnem pozivu lahko sodelujejo vse slovenske lokalne skupnosti.

V okviru sodelovanja v nacionalnih preventivnih akcijah AVP, bo AVP izbranim občinam skupno zagotovila oz. sofinancirala: triopane »Usposabljanje kolesarjev«, kolesarske čelade, odsevne brezrokavnike za kolesarje, spretnostne poligone za kolesarje, alkotesterje, digitalizirane načrte šolskih poti na podlagi izdanih Smernic za šolske poti, presoje varnosti šolske poti oz. površin za pešce (ki obsega posamezno izstopajočo točko ali krajši odsek) ter zagotovitev več demonstracijskih naprav na preventivni prireditvi lokalne skupnosti.

Rok za oddajo prijav je do vključno 18.5.2018.

Podrobnejša navodila z obrazci najdete v sklopu objavljene dokumentacije na:

Javni poziv SPV 2018