Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi  Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10, 73/10 in 40/17) Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Direktor Javne agencije Republike Slovenija za varnost prometa.

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi.

Več o tem se nahaja v prilogi.