AVP podpira izvajanje programov psihosocialne pomoči žrtvam prometnih nesreč

//AVP podpira izvajanje programov psihosocialne pomoči žrtvam prometnih nesreč

(Ljubljana, 6.9.2017) Direktor AVP mag. Igor Velov je danes skupaj s predstavnikom Zavoda Vozim g. Davidom Razborškom in predstavnikom Zavoda Varna pot g. Robertom Štabo podpisal pogodbi o podpori in sofinanciranju programov psihosocialne podpore žrtvam prometnih nesreč, ki jih izvajata obe organizaciji.

Ob tej priložnosti je mag. Velov je poudaril, da AVP prepoznava pomen aktivnosti, ki jih nevladne organizacije na področju psihosocialne podpore žrtvam prometnih nesreč v veliki meri izvajajo s strokovnjaki prostovoljci in da je zaveza AVP sistematično podpirati tudi tovrstne projekte. Na tak način se lahko nevladne organizacije bolj neposredno in osebno dotaknejo žrtev in njihovih svojcev, česar državni organi kot formalne ustanove ne morejo. Prav v tem je namen podpore tovrstnim programom, ki nudijo žrtvam in njihovim svojcem oporo, strokovno pomoč in vodenje. Prav tako je izpostavil, da se tudi finančna podpora agencije projektom nevladnih organizacij iz leta v leto povečuje.

Zavod Vozim psihosocialno podporo žrtvam nudi skozi projekt Vozim življenje po nesreči.

David Razboršek, direktor zavoda Vozim, je ob tej priložnosti poudaril, da so žrtve prometnih nesreč, zlasti tiste, ki se po nesreči soočijo z invalidnostjo in s katerimi se v zavodu Vozim najpogosteje srečujejo, deležne oskrbe in priprave na življenje z invalidnostjo v okviru rekonvalescenčnih programov, medtem ko sta socialni povratek v primarno okolje in soočenje z družbo tisto, ki v tem procesu pogosto ostane spregledano. Prav zato v zavodu Vozim skrbijo tako za podporo pri vključevanju v družbo invalidnim osebam,  kot tudi njihovim svojcem, za katere je soočenje s posledicami poškodb v prometni nesreči pogosto enako travmatično kot za žrtve same.

V Zavodu Varna pot izvajajo projekt Skupaj iz stiske, ki je namenjen tako žrtvam, udeležencem prometnih nesreč kot tudi njihovim svojcem. Direktor zavoda Robert Štaba je pozdravil zavezo AVP sistematično podpirati projekte s tega področja, ki je preveč pomembno, da bi bilo prepuščeno zgolj zanosu prostovoljcev, ki s svojim delom v zavodih opravljajo pomembno družbeno vlogo. Izpostavil je  pomen iskanja sistemskih rešitev za ureditev celotnega področja psihosocialne podpore žrtvam prometnih nesreč.

David Razboršek, direktor Zavoda Vozim in mag. Igor Velov, direktor AVP

David Razboršek, direktor Zavoda Vozim in mag. Igor Velov, direktor AVP

mag. Igor Velov, direktor AVP in Robert Štaba, predsednik Zavoda varna pot

2017-09-07T13:40:12+00:00 četrtek, 7. september, 2017|Oznake: , , |

HVALA

ZA PRIJAVO!