V Portorožu se je v dneh 24. 26. oktobra odvijal 14. Slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi, pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo.

V okviru programa kongresa je bila okrogla miza – NADZOR PROMETA, ki je bila organizirana in vodena s strani podjetja CESTEL cestni inženiring  d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin, kjer deluje tudi sekcija NADZOR.

V sekciji NADZOR je bilo 11 različnih predstavitev, predstavljeni so bili različni vidikI izvajanja nadzora vozil v prometu in urejanju cestne infrastrukture, za varne razmere v cestnem prometu.

Javna agencija RS za varnost prometa – AVP – SEKTOR ZA VOZILA, je bila povabljena, da sodeluje v sekciji NADZOR na okrogli mizi, s prispevkom s področja nadzora vozil v prometu.

Predstavljena je bila PP prezentacija z naslovom „VARNA VOZILA“, ki jo je predstavil g. Jože Hribar, področni podsekretar na sektorju za vozila.

Glede na to, da AVP nima neposrednega nadzora nad vozili v prometu (na cesti), pa ima toliko večji pomen nadzor strokovnih organizacij, ki jim je AVP podelila opooblastila za izvajanje pregleda in kontrole vozil, predno so ta dana v promet oziroma registrirana.

Organizacija okrogle mize je bila dobro pripravljena in vodena, s strani organizatorja pa so bile vse predstavitve pohvaljene kot velik prispevek, k večji varnosti vozil v prometu.