Od 15. novembra je za vsa motorna vozila v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013) in s Pravilnikom o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15 in 44/17) predpisana obvezna uporaba zimske opreme, ki traja vse do 15. marca. Obvezna uporaba zimske opreme je obvezna tudi izven tega časa, če so na cesti zimske razmere.

Med zimsko opremo se šteje tudi uporaba zimskih pnevmatik. Zimske pnevmatike sicer pod določenimi pogoji niso obvezne, kljub temu pa se priporoča, da so v času obvezne zimske opreme in v času zimskih razmer na cesti, na vozilih nameščene zimske pnevmatike, saj zaradi svojih lastnosti omogočajo  bolj varno in zanesljivo vožnjo.

 

Predpisi o zimski opremi 

Zakon o pravilih cestnega prometa  v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica), opremljena s predpisano zimsko opremo.

 

Zimska oprema motornih vozil

V skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil  za zimsko opremo motornih vozil štejejo:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki.

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

3) Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako “M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”.

5) Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena najmanj 3 mm. Priobalno območje je v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

 • R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal,
 • R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver,
 • R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče in
 • R3-626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

 

Kazni za neupoštevanje predpisov

 • Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah motornega ali priklopnega vozila v cestnem prometu nima opremljenega s predpisano zimsko opremo, ali ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig.
 • Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila v skladu z določbo drugega odstavka tega člena.
 • Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
 • Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju s tretjim ali petim odstavkom tega člena in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil. Vozniku se izreče tudi 5 kazenskih točk.
 • Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 evrov. Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena.

 

Priporočila za nakup zimskih pnevmatik

Kdaj je potrebna zamenjava pnevmatik?

Pnevmatike je potrebno zamenjati takrat, ko ne zadostujejo več zakonskim omejitvam oziroma če vemo, da bi do tega v obdobju lahko prišlo. Priporoča se, da se v uporabi upošteva tudi starost pnevmatik, ker pnevmatike s starostjo izgubljajo svoje lastnosti.

Katere pnevmatike kupiti?

Glede na veliko število različnih ponudnikov pnevmatik se zastavlja vprašanje: “Katere pnevmatike kupiti?” Dejavnikov, ki se jih pri izbiri ustreznih pnevmatik upošteva je veliko, zato se je včasih težko odločiti za nakup. Vsak si želi pnevmatike, ki bi omogočale varno, varčno in zanesljivo vožnjo, hkrati pa bi bile še cenovno ugodne. Pri izbiri ustreznih pnevmatik je potrebno upoštevati naslednje:

Prvi podatek, ki ga je potrebno vedeti je, kakšno dimenzijo pnevmatik potrebujemo. Pri tem je potrebno upoštevati določilo Pravilnika o delih in opremi vozil v cestnem prometu:

»Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in kategoriji hitrosti ustrezati pnevmatikam, ki so v potrdilu o skladnosti vozila ali v soglasju k registraciji vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike« ali v drugem ustreznem dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih pnevmatik je mogoča le po dodatni odobritvi vozila,  razen  v  primeru  namestitve pnevmatik z večjo nosilnostjo ali kategorijo hitrosti.«

Naslednji koraki niso enostavni, saj so povezani z odločitvami in kompromisi, ki jih moramo sprejeti sami.

Od leta 2011 morajo imeti vse nove pnevmatike nalepko z enostavnimi EU oznakami za pnevmatike, ki nam povedo, kako pnevmatike vplivajo na porabo goriva, kakšna je zaviralna pot na mokrem cestišču in kakšno glasnost povzročajo. Na podlagi teh podatkov se je lažje odločiti za ustrezne pnevmatike. Pri izbiri najbolj primernih pnevmatik se priporoča pogledati  teste pnevmatik neodvisnih inštitutov iz katerih je mogoče razbrati katere pnevmatike so za nas najbolj primerne. Ob izbiri je primerno upoštevati tudi nasvete strokovnjakov.