(Žalec, 13. avgust 2019) Danes so se v Žalcu na pobudo Agencije za varnost prometa sestali župani občin Žalec, Polzela, Šentjur in predstavniki drugih savinjskih občin, predstavniki Policije, Direkcije RS za infrastrukturo, predstavniki Zveze društev šoferjev in avtomehanikov Slovenije ter predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Laškega, Štor in Žalca. Spregovorili so o stanju varnosti cestnega prometa v savinjski regiji ter varnosti na državnih in lokalnih cestah. Namen srečanja je bil tudi dogovor o aktivnostih za večjo varnost cestnega prometa v savinjski regiji. Stanje prometne varnosti v savinjski regiji se je v primerjavi  z preteklimi leti v letu 2018 izboljšalo, vendar pa se je stanje varnosti v letošnjem letu občutno poslabšalo. Preventiva in nadzor, predvsem pa ustrezna infrastruktura, ki mora slediti povečanemu obsegu prometa, skupaj lahko rezultirajo v sinergijskih učinkih in dolgoročno vplivajo na stopnjo prometne varnosti, so bili enotni udeleženci današnjega srečanja.

Iz analize varnosti cestnega prometa v savinjski regiji je razvidno, da je bilo letošnje število prometnih nesreč sicer malenkostno nižje kot v lanskem primerjalnem obdobju (-1% oz. 13 prometnih nesreč manj).  Vendar pa poslabšanje prometne varnosti  beležimo ravno pri številu umrlih, saj je bilo letos že 12 smrtnih žrtev oz. trikrat več kot v lanskem primerjalnem obdobju (lani 3 smrtne žrtve). Pri številu poškodovanih udeležencev beležimo zmanjšanje za 15%.  Hudo telesno poškodovanih je bilo 48 oz. 38% manj, število lažje telesno poškodovanih pa 569 oz. 12% manj. V letošnjem letu se je največ, kar 358  prometnih nesreč pripetilo v občini Celje, umrla pa sta dva udeleženca. Po številu umrlih izstopajo občine Celje, Šentjur, Laško, Vransko (po 2 umrla) ter v občine Vitanje, Luče, Rogaška Slatina in Velenje (po 1 smrtna žrtev). Izstopajoči med smrtnimi žrtvami so vozniki osebnih avtomobilov, katerih je bilo kar 6, prav tako jih je največ v prometnih nesrečah tudi umrlo. Ostali udeleženci ne izstopajo, saj je poleg voznikov osebnih avtomobilov umrl še: kolesar, pešec, motorist, potnik ter voznika avtobusa in tovornega vozila. Največ hudo telesno poškodovanih je bilo pri ranljivih skupinah udeležencev – največ pri kolesarjih (14) in motoristih (11). Največ lažje telesno poškodovanih je bilo voznikov osebnih avtomobilov (317).

Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, je poudarila, da je Agencija za varnost prometa današnji sestanek sklicala zaradi poslabšanja prometne varnosti v savinjski regiji: »Prometna varnost ni samoumevna, posebej kritični so poletni meseci, zaradi preobremenjenosti cest ter lažnega občutka varnosti, ki na cestah prinaša višje hitrosti. Prva polovica letošnjega leta je bila zaznamovana s večjim številom smrtnih žrtev, katere so posledica nepravilne strani vožnje in neprilagojene hitrosti.  Ker nam ni vseeno, saj govorimo o ljudeh, ne številkah, se želimo še bolj povezovati, zato smo zelo veseli današnjega pozitivnega odziva vseh županov, predstavnikov občin, predstavnikov ZZŠAM, Policije ter Direkcije za infrastrukturo ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Le vsi skupaj lahko naredimo prave korake v pravo smer in opozarjamo, da je odgovoren voznik tisti, ki ne divja, ne pije in je vedno pripet ter ne telefonira. Obseg naših aktivnosti v savinjski regiji bomo še povečali, zagotovili bomo dodatna preventivna gradiva, prav tako načrtujemo povečane aktivnosti ob prvem šolskem dnevu. Veseli me velika pripravljenost s strani vseh deležnikov, da skupaj pristopimo k izvedbi konkretnih ukrepov za večjo prometno varnost v tej regiji.«

»Starši smo tisti, ki prenašamo ravnanja na svoje otroke, zato moramo biti odgovorni udeleženci v prometu. Verjamem, da bo današnji sestanek pripomogel k temu. Tak odziv na trenutno stanje je pravi način, saj s sistemskega vidika lahko pripelje do dolgoročnejših ukrepov in boljšega stanja prometne varnosti. Z ustreznimi ukrepi želimo priti do dviga prometne varnosti, obenem pa je nujno, da se nadaljujejo investicije na državnih cestah, saj varnejša infrastruktura pripomore k višji stopnji prometne varnosti«, je poudaril župan Občine Žalec, Janko Kos.

Franc Zdolšek, župan Občine Laško, je dejal, da so si danes izmenjali veliko konkretnih predlogov, kako izboljšati varnost cestnega prometa na tem območju. » Vsak tak sestanek pripomore k omogočanju bistveno boljšega stanja v prometu in k ozaveščanju. Tudi priprave na varen prvi šolski dan in prometno varnost že potekajo in s skupnimi močmi bomo lahko naredili več, saj je vsako življenje dragoceno in neprecenljivo.«

Ljiljana Herga iz Direkcije RS za infrastrukturo, je poudarila, da Direkcija RS za infrastrukturo pozorno spremlja problematiko cest savinjske regije in si hkrati prizadeva z načrti infrastrukture slediti povečani gostoti prometa, predvsem prometa tovornih vozil. »V današnjem času je naraščanje tako osebnega kot tovornega prometa velik problem, zagotavljanje prometne varnosti je naš velik izziv.«

Edi Baumkirher,  prometni inšpektor iz  Policijske uprave Celje, je izpostavil, da je sodelovanje na takšnem nivoju ključno in nujno. »Današnje srečanje je potekalo v pozitivnem duhu, tudi v policijski upravi Celje smo prilagodili aktivnosti  glede na poslabšanje stanja prometne varnosti. Usmerjamo se tako v primarne vzroke najhujših prometnih nesreč kot na množične prekrške

Prilagamo vam Analizo varnosti cestnega prometa savinjska regija 2019.