(Vransko, 11. septembra 2020)  V petek smo zaključili z letošnjo izvedbo programa izobraževanja za izvajalce programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in  izvajalcev programa varne vožnje za kategoriji A in B. Tega se je v letošnji izvedbi udeležilo osem kandidatov, ki so uspešno zaključili 50 pedagoških ur teoretičnega in 24 pedagoških ur praktičnega izobraževanja. Izobraževanje vsako leto organiziramo na Javni agenciji za varnost prometa, letos pa ga je izvedla ekipa AMZS-jevih strokovnjakov na Centru vadbe varne vožnje Vransko.

S tem pa se pot kandidatov za pridobitev dovoljenja za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje še ni zaključila.

Po končanem izobraževanju bodo morali kandidati opraviti še izpit pred strokovno komisijo, potem pa bodo lahko začeli aktivno delovati kot izvajalci skupinskih delavnic ali trenerji vadbe varne vožnje.

Javna agencija za varnost prometa organizira tudi redno dodatno izobraževanje izvajalcev, ki že imajo dovoljenje za delo kot izvajalci skupinskih delavnic ali trenerji vadbe varne vožnje in morajo skladno z zakonodajo vsako leto dodatno izpopolnjevati svoje znanje.

Kaj je program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov?

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

Ko oseba pridobi vozniško dovoljenje, je zaradi pomanjkanja izkušenj in običajno tudi mladosti ni mogoče imeti za enakovredno izkušenim in zrelejšim voznikom. V obdobju po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja, ki traja od nekaj mesecev do leta ali dveh, je verjetnost za vpletenost v prometno nesrečo nekajkrat večja od povprečja celotne populacije. Z vpeljavo statusa voznika začetnika se skuša z različnimi omejitvami ter zahtevami po pridobitvi dodatnih znanj in spretnosti ta nadpovprečna izpostavljenost voznikov začetnikov čim bolj zmanjšati.

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2, A ali B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Obvezni program dodatnega usposabljanja voznika začetnika obsega dva programska sklopa, to sta vadba varne vožnje ter udeležba na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Oba sklopa morata biti opravljena do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika začetnika.

Program za voznike začetnike, katerega smo pričeli izvajati avgusta 2010, izvajajo pooblaščene organizacije. Te so v letu 2019 skupaj opravile 1940 tečajev za voznike začetnike za skupaj 19.042 udeležencev in na tak način pomembno prispevajo k varnosti na slovenskih cestah.