Spoštovani!
Na Agenciji za varnost prometa smo z več različnimi ukrepi pristopili k skupnim prizadevanjem Republike Slovenije, da se čimbolj uspešno zajezi širitev #COVID19. Obenem pa smo poskrbeli, da delo poteka nemoteno, zato zagotavljamo tudi svetovanje strankam po e-pošti in telefonu. V nadaljevanju navajamo vse pomembne telefonske številke in kontakte po področjih, na katerih vam bodo kontaktne osebe na voljo med 8.00 in 16.00 uro med ponedeljkom in petkom.

Vsa splošna vprašanja v zvezi z delovanjem Agencije za varnost prometa

Vesna Marinko, mag. upr. ved, v. d. direktorice AVP, vesna.marinko@avp-rs.si, 01/ 478 89 55

Sektor za voznike

mag. Saša Jevšnik Kafol, sasa.jevsnik-kafol@avp-rs.si, 01/478 8810, za splošna vprašanja s področja Sektorja za voznike.

Tatjana Štembal, delavnice@avp-rs.si, 01/478 8811, za vprašanja s področja rehabilitacijskih programov (edukacijske in psihosocialne delavnice).

Špela Rostan, 01/478 8967, spela.rostan@avp-rs.si, za vprašanja s področja šol vožnje in pooblaščenih organizacij.

Dragana Trivundža Tomanić, 01/478 8952, dragojla.trivundza-tomanic@avp-rs.si, za vprašanja s področja izobraževanj in dodatnih usposabljanj.

Sektor za vozniške izpite

Robert Gril, 01 478 8848, robert.gril@avp-rs.si –  za vozniške izpite
Boris Vodopivec, 01 478 8845, boris.vodopivec@avp-rs.si – aplikacija za pripravo na  vozniški izpit.
Marko Bevc, 051  326 787, marko.bevc@avp-rs.si –  vozniški izpiti Ljubljana.

Sektor za vozila

mag. Tomaž Svetina, 01/478 84 32, tomaz.svetina@avp-rs.si, za splošna vprašanja področja vozil.

mag. Jože Tršelič, 01/478 84 37, joze.trselic@avp-rs.si, za postopke ugotavljanja skladnosti vozil.

Marko Gašparovič, 01/478 89 62, marko.gasparovic@avp-rs.si, za tehnične preglede in registracijo vozil.

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa

Andraž Murkovič, andraz.murkovic@avp-rs.si, 01/478 8954, za splošna vprašanja s področja dela sektorja.

Anamaria Hren, anamaria.hren@avp-rs.si, 01/478 8957, za vprašanja glede izvajanja projekta Sožitje in imenovanja presojevalcev varnosti cest.

Dragica Sternad Pražnikar, dragica.sternad-praznikar@avp-rs.si, 01/478 8968 , za vprašanje glede izvajanja programa Vozimo pametno za srednje šole.

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mateja Markl, mateja.markl@avp-rs.si, 030 720 255, za splošna vprašanja s področja dela sektorja.
Matjaz Keržan, matjaz.kerzan@avp-rs.si, za občinske SPV.
Jure Smolič, jure.smolic@avp-rs.si, za nevladne organizacije.
Irena Janžekovič Žmauc, irena.janzekovic-zmauc@avp-rs.si, za šole in vrtce.

Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj, ki smo jih v luči trenutne situacije prejeli na Agenciji:

Ali še potekajo usposabljanja v šolah vožnje in programi dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za varno vožnjo?

Ne. Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Ta odlok je začel veljati 18. marca 2020, ob 00.00 uri.

Z odlokom se začasno prepoveduje izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike ter programe dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programe dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in programe izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Obenem se pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije prepove opravljati te nalog.

Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

V času, ko se ne izvajajo vozniški izpiti, sem imel termin za teoretični del izpita, sedaj pa mi je potekla veljavnost zdravniškega spričevala in se ne morem ponovno prijaviti na teorijo, ali bom lahko opravil naslednjo prijavo?

Ko se bodo vozniški izpiti ponovno opravljali, vam bomo uredili preprijavo teoretičnega izpita na nov termin.

Ali se lahko še prijavim na rehabilitacijski program?

Da, prijave sprejemamo prek spletnih povezav:

– https://www.avp-rs.si/vozniki/rehabilitacijski-programi-2/edukacijske-delavnice/prijavnica-za-rehabilitacijski-program/ (za edukacijske delavnice)

– https://www.avp-rs.si/vozniki/rehabilitacijski-programi-2/psihosocialne-delavnice/prijava-na-psihosocialno-delavnico/ (za psihosocialne delavnice)

in po pošti na naslov Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova ul. 19a, 1000 Ljubljana. Vsem udeležencem bomo izdali potrdila o prijavi na rehabilitacijski program.

Ali bom dobil povrnjeno kotizacijo, če se bom v tem obdobju odjavil od udeležbe na predvidenem rehabilitacijskem programu ali izobraževanju oz. usposabljanju, ki jih organizira javna agencija s področja voznikov?

Da, kotizacijo vam bomo vrnili na vaš TRR.

Ali poteka izvajanje tehničnih pregledov? Kaj naj storim, če mi poteče registracija motornega vozila?

Od 17. 3. 2020 dalje, se začasno prepoveduje izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah.

V kratkem mi poteče registracija. Ali bom lahko opravil tehnični pregled vozila in vozilo tudi registriral?

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji je do 16. aprila 2020 prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi navedene prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve navedenega odloka do 16. aprila 2020, podaljšana do 16. maja 2020.

Ali osebna vozila, ki jim tehnični pregled in registracija potečeta v času posebnih ukrepov zaradi epidemije, ne smejo iz države?

Potovanja so odsvetovana, državljani Republike Slovenije so pozvani, naj preložijo potovanja v tujinohttps://www.gov.si/teme/koronavirus/navodila-za-potnike/?fbclid=IwAR3t8QaDnlpE0yu84Va-4LIjk9rqD_3TMrz9sYAqlC5LpjC2SeO50IEfdlo

Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah velja v Republiki Sloveniji.

Kako je s podaljševanjem tehničnih in registracij za tovorna vozila (+prikolice)?

Vsi postopki, vezani na tehnične preglede vozil in registracijo vozil so z odlokom ustavljeni. Odlok velja za vse kategorije vozil.

Se bo lahko dalo narediti prepis vozila?

Odlok začasno prepoveduje izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil, kamor spada tudi prepis vozila. V času epidemije #COVID19 velja vsesplošni poziv, da ostanite doma, če nimate nujnih in neodložljivih opravkov.

Prijavljen sem na teoretični oz. praktični del vozniškega izpita, kako postopam, ker se izpiti ne izvajajo, se mi vrne denar za plačilo izpita, mi boste določili nov termin, ali se moram ponovno prijaviti sam?

Vsem kandidatom za voznike, ki že imajo določen termin za teoretični ali praktični del vozniškega izpita v obdobju do 16.04.2020, ko se vozniški izpiti ne izvajajo, predlagamo, da spremljajo informacije na spletni strani javne agencije na: https://www.avp-rs.si/ kjer vam bodo na voljo vse informacije o nadaljnjem poteku opravljanja vozniških izpitov. Vsem kandidatom, ki imajo določen termin za opravljanje vozniškega izpita, se v evidenci o vozniških izpitih določi status “ni pristopil”, kar pomeni, da se boste na izbrani upravni enoti ponovno brezplačno prijavili na razpoložljiv termin, ko bodo termini ponovno razpisani.

Informacije o ponovni vzpostavitvi opravljanja vozniških izpitov spremljajte na spletni strani javne agencije:

https://www.avp-rs.si/vozniski-izpiti/izpitni-centri-za-vozniske-izpite-2/

Razpoložljive termine pa na:

https://e-uprava.gov.si/javne-evidence/prosti-termini.html

Kako je s servisi avtomobila, rednimi, v garanciji (roki) in pomočjo na cesti?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, so avtomehanične in servisne storitve nujno potrebne, zato se lahko še naprej izvajajo te storitve.

Že 15. marca je bilo potrebno zamenjati zimske gume na avtomobilih. Ali bodo vulkanizerji še odprti?

Ne. Opravljanje vulkanizerskih storitev ne predstavlja izjeme od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).

Ali potekajo preventivni dogodki na terenu?

Do nadaljnjega so vse terenske aktivnosti ustavljene in bodo prestavljene. O novih datumih bomo javnost in deležnike pravočasno obvestili.

Portal SPV

Izvaja se prenos na nadgradnjo, po nadgradnji in odprtju novega portala bodo predstavniki obveščeni po e-pošti.

Kako v tem času poteka prometna vzgoja za šole?

V pripravi so vsebine za spletne učilnice, ki jih bomo posredovali predstavnikom šol.