V skladu z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, »morajo kandidati za voznike predložiti negativni rezultat testa PCR ali testa HAG na virus SARS-CoV-2 , ki ni starejši od 7 dni.«

Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebna za tiste, ki:
– imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7, MODERNA 14 in AstraZeneca 21 dni,
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Kandidati za voznike morajo v prostorih javne agencije uporabljati masko FFP2.

preberite več
(Ljubljana, 4. marec 2021) Vlada je sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 30/2021 – https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021030.pdf). Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Do 12. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka. Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.