Hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom. V preteklem letu je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah umrlo kar 46 udeležencev, v letošnjem letu pa je do konca meseca marca zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 9 udeležencev.

V okviru nacionalne akcije so 18. aprila 2018 policisti v okviru maratona nadzora hitrosti izvajali nadzor na 617 lokacijah po vsej Sloveniji. Cilj maratona nadzora hitrosti je bil znižati hitrost na slovenskih cestah in vplivati na zavedanje o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje.

Vpliv maratona hitrosti je viden tudi na statistični primerjavi povprečnih hitrosti na merilnih mestih preventivnih radarskih tabel Vi vozite, ki jih je Agencija za varnost prometa v skupnem projektu z družbeno odgovornimi podjetji (Intermatic in Sipronika) razdelila v brezplačni najem posameznim občinam.

Podatke iz prikazovalnikov smo na dan maratona nadzora hitrosti primerjali z enakimi obdobji pred tem. Ugotovitve po posameznih datumih (4., 11. in 18.april 2018) kažejo, da so se povprečne hitrosti v primerjavi z enakimi obdobji zmanjšale in sicer se je povprečna hitrost v času maratona nadzora hitrosti povprečno zmanjšala za 2,9 % (1,6 km/h) v primerjavi 11.4.2018 oz. 3,9 % (2,0 km/h) v primerjavi 4.4.2018. Vozniki so v povprečju v času maratona nadzora hitrosti vozili počasneje kot sicer, s tem, pa je bil namen aktivnosti dosežen.

Spodaj so prikazani podatki o spremembi povprečne hitrosti in percentila hitrosti V85 na nekaterih obravnavanih prikazovalnikih.

grafi na 4 lokacijah