(Ljubljana, 21. april 2020) Slovenija ima okoli 1207.7 kilometrov železniških prog, na katerih je 721 nivojskih prehodov, ki  lahko predstavljajo nevarnost in zato zahtevajo dosledno upoštevanje prometnih predpisov. V zadnjih 10 letih je pri nepravilnem prečkanju urejenih nivojskih prehodov umrlo 45 ljudi, 120 pa je bilo poškodovanih. Ker na nivojskih prehodih veljajo posebna prometna pravila, bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu.

Problematika varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil, pogosto tudi nepazljivosti ali odsotnosti posameznika v nekaterih primerih pa tudi s predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Za varno prečkanje železniške proge moramo biti zbrani, pozorni, pazljivi in upoštevati prometna pravila ter signalizacijo – še posebej prometni znak Andrejev križ, svetlobni znak in spuščene zapornice ali polzapornice. Vlak se namreč zaradi svoje hitrosti in teže ne more hitro ustaviti, mi pa se lahko.

Agencija za varnost prometa je zato v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pripravila kratek video o varnem prečkanju železniških tirov in osvežitvi prometnih predpisov za varno prečkanje železniške proge.

Vlak ima vedno prednost pred vsemi udeleženci v prometu

Pri prečkanju nivojskega prehoda morate voziti ali hoditi s posebno previdnostjo in voziti s hitrostjo, pri kateri lahko pred prehodom varno ustavite. Ne pozabite, da ima vlak prednost!

Upoštevajte vidne in zvočne signale – ustavite, ko na svetlobnem znaku izmenično utripata rdeči luči in ko se zapornice ali polzapornice spuščajo.

Progo prečkajte šele takrat, ko se rdeče luči ugasnejo, zvočni signal pa utihne.

Pomembno se je namreč zavedati, da čeprav je vlak že odpeljal, lahko prvemu vlaku sledi naslednji po sosednjem tiru že čez nekaj sekund, na kar vas v tem primeru zvočni in vidni signali še vedno opozarjajo.

Ob prečkanju zmanjšajte glasnost avtoradia in prekinite telefonske pogovore, obrišite zamegljena stranska stekla oziroma odprite stranska okna na vozilu, da boste lahko jasno zaznali železniško vozilo.

V primeru prečkanja železniških tirov peš ali s kolesom pospravite telefon in iz ušes odstranite slušalke ter se previdno odpravite čez progo.

Posebej pazljivi morate biti ponoči in ob slabših  vremenskih pogojih, saj je lahko zvok varljiv in nam lahko poruši oceno o dejanski oddaljenosti vlaka.

Vlak, ki vozi s potovalno hitrostjo 100 km/h potrebuje kar 1 km, da se ustavi

Vožnja ali hoja mimo zapornic, ko so te spuščene ali se ravno spuščajo, je prepovedana in tudi skrajno nevarna! Za tovrstna početja, ki se lahko končajo izredno tragično, ni opravičila. Zavedati se moramo, da lahko po progi v katerem koli trenutku pripelje vlak, ki se po trku lahko ustavi šele po nekaj sto metrih.

Pasivno zavarovani prehodi zahtevajo dodatno pozornost in previdnost

Posebej nevarno je prečkanje na pasivno zavarovanih nivojskih prehodih, ki so označeni s prometnimi znaki, ki nas opozarjajo na nevarnost, za samo približevanje vlaka pa ni nobenih obvestil. Poleg že poudarjenih pravil prečkanja prehodov tu velja dodatna previdnost, saj tako označenem približevanju nivojskemu prehodu prevzamemo vlogo aktivnega zavarovanja sami udeleženci v cestnem prometu.

Z 200 do 500 € kazni in 5 kazenskimi točkami se kaznuje prekršek udeleženca cestnega prometa, ki ne upošteva pravil prečkanja železniškega prehoda.  

»Veliko ljudi prečka železniške tire vsak dan in zaradi navade postanejo manj pozorni in zbrani. Vendar prečkanje železniškega prehoda ne sme postati navada brez premisleka. Železniško progo prečkamo samo na označenih mestih in vsakič znova se ustavimo in pozorno pregledamo progo, preden se odločimo za prečkanje. Tudi uporaba telefona ali slušalk zmanjša našo pozornost in nevarnost, da vlaka ne bomo slišali se s tem samo še poveča«, poudarja Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa.

Matjaž Kranjc, direktor Slovenskih železnic- infrastruktura:Vsaka žrtev na železniških tirih je preveč in je nepotrebna. Območje nivojskega križanja železnice in ceste je prostor, ki kot vsako križišče, zahteva od udeležencev v cestnem prometu posebno previdnost. Nujno je, da so udeleženci v prometu pozorni na prometne znake in da jih upoštevajo. Na koncu o življenju in smrti lahko odloča le trenutek nepazljivosti in nepozornosti. Železniško progo je potrebno prečkati na urejenih železniških  prehodih in podhodih, tudi če je potrebno zato narediti kak korak več. Slušalke in telefon zmanjšujeta pozornost in nič ni tako pomembno kot to, da ste pozorni na vlak, ki morda prihaja in to, da varno prečkate železniško progo. Zato: Vlak se ne more ustaviti. Vi se lahko!”

Mag. Vesna Kerstin Petrič, v. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje pozdravlja vse aktivnosti za ozaveščanje ljudi o prehodih čez progo: »Vsak dogodek, ko gre za poškodbo ali celo za izgubljeno življenje, ki je nastal zaradi nepravilnega prečkanja železniške proge, je potreben trezne obravnave in ukrepanja. Spreminjanje navad je dolgotrajen proces, ki ga z aktivnostmi osveščanja lahko skrajšamo. Tudi na ministrstvu se pridružujemo aktivnostim, zato bomo o prometnih predpisih za varno prečkanje železniške proge ozaveščali, še posebej mlade, ki so v nekaterih okoljih med najbolj ranljivimi.«

Skupaj za večjo prometno varnost

Agencija za varnost prometa in Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM) z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti že vrsto let uspešno sodelujeta na področju vzgoje in izobraževanja, pri izvajanju terenskih akcij in projektov.

Mag. Fadil Mušinović, generalni sekretar Zveze ZŠAM Slovenije poudarja:” V Zvezi združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ves čas svoje aktivnosti usmerjamo v vzgojo mladih v prometu in skrbimo za njihovo varnost. V okviru Šolske prometne službe smo poleg aktivnosti o varnosti v cestnem prometu usmerjeni tudi na varno prečkanje železniških tirov in spoštovanje prometne signalizacije. Skupaj v sodelovanju s pristojnimi za železniški promet dvakrat letno izvajamo tudi fizično opazovanje železniških prehodov in pravilno uporabo signalizacije za potnike na železniških postajališčih, predvsem mladih uporabnikov!”