Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela odlok “Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS” na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21), ki ga navajamo v nadaljevanju,

Obveščamo vas, da odlok bistveno skrajšuje rok veljavnosti dokazila o negativnem testu PCR in HAG iz sedem dni na 72 oz. 48 ur!

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2713/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo tudi za Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/avtosole.pdf in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833?sop=2021-01-2833

V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pa je določen nov rok veljavnosti testiranj in sicer:

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
– prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
7. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.