18. 12. 2014
Še vedno velja, da se skoraj 60 odstotkov prometnih nesreč s hudimi posledicami pripeti v bližini domačega kraja. Statistični kazalci kažejo, da smo v prometu najbolj izpostavljeni nevarnosti prometnih nesreč na regionalnih in glavnih cestah, cestah in ulicah v naselju ter lokalnih cestah, najbolj varni pa smo na avtocestah in hitrih cestah. Prometno – varnostne razmere in možnosti za delo v lokalnih skupnostih so izredno raznolike, zato AVP spodbuja in povezuje občine za večjo varnost cestnega prometa.

Vršilec dolžnosti direktorja AVP mag. Igor Velov je izpostavil, da se v letošnjem letu nadaljuje trend izboljšanja varnosti cestnega prometa, kjer se je do 14. decembra 2014 na slovenskih cestah pripetilo 16.960 (18.088) prometnih nesreč oz. 7 % nesreč manj. Primerjava letošnjega in lanskega leta (oz. obdobja) kaže na zmanjšanje števila umrlih udeležencev, saj je letos umrlo 107 (116) udeležencev cestnega prometa, kar je 9 oseb manj kot v lanskem primerjalnem obdobju (-8 %) – podatek do 17.12.2014. Letos se je hudo telesno poškodovalo 765 (681) udeležencev. Število umrlih udeležencev je manjše od statistične napovedi števila umrlih v letu 2014 (po statistični napovedi 115 umrlih oz. med 110 in 120), kar omogoča dosego zastavljenega cilja, da v letu 2014 ne presežemo kritične meje števila umrlih udeležencev v prometnih nesrečah (122 umrlih). Glede na napoved dosega kritične meje hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, bomo po oceni strokovnjakov presegli za 2-3 %.

G. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto je poudaril, da je njihova občina zelo aktivna na področju varnosti cestnega prometa, saj imajo izpostavljeno dobro ekipo, od predstavnikov šol, policije, občine, itd.

Več o novinarski konferenci lahko poslušate v prispevku.