Kandidate za izvajalce skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajalce programa vadbe varne vožnje kategorije B ali kategorije A, ki so opravili izobraževanje po predpisanem programu, vabimo k prijavi na izpit za izvajalce programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Teoretični in praktični del izpita bosta potekala dne 19. 10. 2020, s predvidenim pričetkom ob 8.30 uri na lokaciji AMZS – PE Center varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko.

Praktični del izpita se opravlja z lastnimi motornimi vozili.

Prijave

Na izpit se prijavite preko obrazca na spletni strani Agencije za varnost prometa:

Spletna prijavnica

Prijave sprejemamo do vključno 15. 10. 2020.

Pridržujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe usposabljanja kakor tudi pravico, da v primeru nezadostnega števila prijav izpit odpovemo.

Plačilo

Strošek za udeležbo na izpitu znaša 140,00 EUR.

Ob prijavi na izpit je strošek udeležbe potrebno poravnati na TRR Javne agencije za varnost prometa: SI56 0110 0600 0034 943 (BIC: BSLJSI2X; SKLIC: 00 900-2020).

Kaj obsega izpit?

Izpit za izvajalce skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa   Izpit za izvajalce programa vadbe varne vožnje
(kategorija B, kategorija A)
Teoretični del   Teoretični del
IZDELAVA PRIPRAVE za izvedbo za izvedbo skupinske delavnice po programu usposabljanja za voznike začetnike.   IZDELAVA PRIPRAVE za izvedbo teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje.
NASTOP – kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinske delavnice izvede predavanje na temo soočenja voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami.   NASTOP – kandidat za izvajalca programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje izvede predstavitev na temo iz teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje.
USTNI ZAGOVOR   USTNI ZAGOVOR
    Praktični del
/   PRIKAZ IZVEDBE PRAKTIČNIH NALOG z motornim vozilom tiste kategorije, za katero želi kandidat postati izvajalec programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje.
/   IZVEDBA PRAKTIČNIH NALOG (V FUNKCIJI IZVAJALCA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV ZAČETNIKOV V PRAKTIČNEM DELU VADBE VARNE VOŽNJE) z voznikom motornega vozila ustrezne kategorije.
/   USTNI ZAGOVOR

Izdelava priprave in ustnega nastopa

Kandidat naj si izbere eno od alinej med nalogami Programa usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice iz teoretičnega dela (Priloga 4 Pravilnika) in jo predstavi v svoji pisni pripravi, ki naj obsega okvirno dve strani. Teme iz vsebine soočenje voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami NE PRIDEJO V POŠTEV ZA PRIPRAVO IN NASTOP.
Nastop pri teoretičnem delu izpita naj bo vezan na predloženo pisno pripravo.

Ustni zagovor

Na ustnem zagovoru bo kandidat dobil naključna vprašanja, ki se lahko nanašajo na katerokoli vsebino programa teoretičnega dela za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice.

Da je teoretični del ocenjen z oceno »uspešno«, mora biti vsaka od naštetih alinej ocenjena z oceno »uspešno« (minimalno 60% točk).

Praktični del

Praktični del izpita komisija oceni z oceno uspešno, če je kandidat uspešno opravil naloge, ki so mu bile določene, in sicer mora svoje znanje izkazati s pridobitvijo najmanj 80% točk.

Za vprašanja in pojasnila smo z veseljem na voljo:
Sektor za voznike, Dragana Trivundža Tomanić – tel. št. 01 478 8952 ali prek elektronske pošte: vozniki@avp-rs.si.