(Ljubljana, 15. september 2022) Jutri se pričenja že 21. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo potekal do 22. septembra, na dan brez avtomobila. Letošnji poudarek se glasi »Trajnostno povezani« in poudarja pomen dobro povezanih skupnosti za dvig kakovosti bivanja. Hoja, kolesarjenje, vožnja z e-skirojem in druge oblike mikromobilnosti manj onesnažujejo okolje kot vožnja z motornimi vozili, ob tem pa Agencija poziva k varni trajnostni mobilnosti in strpnosti vseh udeležencev. Letos beležimo že dve smrtni žrtvi voznikov e-skirojev in 149 udeleženih v prometnih nesrečah e-skirojev. Agencija za varnost prometa je s spletno anketo med več kot 1.100 respondenti ugotavljala poznavanje pravil za vožnjo e-skirojev in specifike tovrstne mikromobilnosti. Vozniki najpogosteje uporabljajo e-skiro do 5 km, večkrat tedensko in kot alternativo hoji ter vožnji z avtomobilom. Kar 82 % odstotkov respondentov podpira ukrep dviga starostne meje za vožnjo e-skiroja, iz sedanjih 12 na 15 let. Čeprav je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, več kot tri četrtine (78 %) respondentov podpira zakonsko obvezo nošenja ne glede na starost. Agencija je pripravila vrsto nasvetov in priporočil za varno uporabo e-skirojev.
Agencija bo v sredo, 21. 9., v okviru ETM sodelovala tudi na dogodku Hiše EU Kolesarski krog, pripravila bo kolesarski poligon, kjer se bodo lahko mimoidoči preizkusili v kolesarskih veščinah in razdeljevala preventivni material. Javnost bo tega dne ozaveščala tudi v Prometnih minutah v oddaji Dobro jutro. Dan brez avtomobila bo ob koncu ETM Agencija obeležila s pozivom zaposlenim, naj tega dne za prihod na delo izberejo trajnostno obliko mobilnosti.

Druga letošnja smrtna žrtev na e-skiroju

Letos do sredine septembra je v prometnih nesrečah zabeleženih že 149 udeleženih voznikov e-skirojev, s čimer so že krepko presežene lanske celoletne številke (109 voznikov e-skirojev). Najpogostejša vzroka za njihove prometne nesreče sta neprilagojena hitrost ter neupoštevanje pravil o prednosti. V 97 primerih so vozniki e-skirojev prometno nesrečo povzročili sami. Umrla sta 2 voznika e-skiroja, ki sta smrtno prometno nesrečo povzročila sama, oba samoudeležena. Oba voznika sta bila brez čelade, prvi je na območju PU Celje umrl v marcu, star 52 let in pod vplivom alkohola. Druga voznica e-skiroja v starosti 84 let pa se je smrtno ponesrečila na območju PU Maribor konec avgusta.

Letos je bilo v prometnih nesrečah e-skirojev 23 oseb hudo, 105 oseb pa lažje poškodovanih.

Policija je letos do 14. 9. pri voznikih e-skirojev zabeležila že 516 kršitev cestnoprometnih predpisov, najpogosteje zaradi napačne strani/smeri vožnje, neprilagojene hitrosti, alkohola, uporabe mobitela in drugih naprav med vožnjo ter neuporabe čelade do 18. leta. Pri povzročiteljih izstopajo starostne skupine od 24-34 let, od 34-44 let, od 44-54 let in od 18-24 let.

Kar 69 % respondentov se vožnja z e-skirojem ne zdi varna

Agencija za varnost prometa je v avgustu 2022 izvedla spletno anketo, v kateri je sodelovalo več kot 1.100 respondentov, med njimi 46 % žensk in 54 % moških. Največ (33 %) sodelujočih je bilo starih od 35 do 44 let, 24 % je pripadalo starostni skupini 25-34 let, 16 % je bilo starih 18-24 let, 14 % 45-54 let, 7 % 55-64 let, nad 65 let je bil star 1 % sodelujočih, 4 % vprašanih pa je bilo najmlajših, starih od 0-17 let. Četrtino respondentov (24 %) predstavljajo uporabniki e-skirojev, 76 % pa ne. Kar 69 % respondentov se vožnja z e-skirojem ne zdi varna. 83 % vprašanih tudi meni, da večina uporabnikov e-skirojev ne spoštuje zakonske omejitve hitrosti, ki znaša 25 km/h.

Najpogosteje na e-skiro do 5 km, večkrat tedensko in kot alternativa hoji ter vožnji z avtomobilom

V anketi je Agencija za varnost prometa tiste uporabnike, ki e-skiro uporabljajo, spraševala, kako pogosto vozijo e-skiro, na kakšni razdalji in kateri način potovanja jim je vožnja z e-skirojem nadomestila. Izkazalo se je, da udeleženci e-skiro v največji meri uporabljajo nekajkrat tedensko, takšnih je bilo 49 % vprašanih, 23 % e-skiro uporablja dnevno na razdalji do 5 km, 17 % e-skiro uporablja dnevno na razdalji do 10 km, 12 % vprašanih pa e-skiro uporablja dnevno na razdaljah, ki so daljše od 10 km. V največji meri e-skiro uporabnikom služi kot alternativa hoji (58 % vprašanih) in vožnji z avtomobilom (51 %). Tretjini (32 %) odstotkom je e-skiro nadomestil kolo, 9 % moped, 8 % je na e-skiro prešlo iz navadnega skiroja, 12 % pa je pred tem uporabljajo druga prevozna sredstva.

V anketi se je Agencija dotaknila tudi izvajanja nadzora. 46  % odstotkov vprašanih meni, da se nadzor nad vožnjo z e-skiroji sploh ne izvaja, 41 % meni, da se izvaja premalo pogosto, 10 % meni, da je nadzor dovolj pogost, 3 % vprašanih pa, da je prepogost.

Dobre tri četrtine za obvezno uvedbo zaščitne čelade za vse

Večina vprašanih (77 %) je vedela, da morajo vozniki e-skirojev za vožnjo uporabljati kolesarsko stezo, kolesarski pas (66 %) ali kolesarsko pot (64 %), kjer teh ni, pa desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena do 50 km/h (72 %). Kljub temu kar 15 % vprašanih zmotno meni, da je za vožnjo z e-skirojem dovoljeno uporabljati desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena do 90 km/h, 11 % pa da je vožnja dovoljena tudi po pločniku.

Zakonsko določena starostna omejitev za vožnjo e-skiroja je 14 let oziroma od 12. do 14. leta za voznike s kolesarsko izkaznico. Vprašani določbo kar dobro poznajo, 74 % odstotkov vprašanih je vedelo zanjo. Kar 82 % odstotkov respondentov podpira ukrep dviga starostne meje za vožnjo e-skiroja, iz sedanjih 12 na 15 let.  Da na e-skiroju ni dovoljeno prevažati drugih oseb ali prtljage, se zaveda večina vprašanih (76 %), medtem ko 21 % ni vedelo odgovora na to vprašanje, 4 % vprašanih pa je odgovorilo, da je prevažanje oseb ali prtljage celo dovoljeno.

Manj kot polovica respondentov pozna pravila na področju uporabe slušalk v prometu. Na vprašanje, ali je zakonsko določena globa za uporabo slušalk med vožnjo e-skiroja, kar 51 % vprašanih odgovora ni poznalo, 7 % jih je odgovorilo, da zakonsko določene globe ni, 42 % odstotkov pa je pravilno odgovorilo, da globa za uporabo slušalk med vožnjo e-skiroja (in motornega vozila ter kolesa) znaša 120 €.

Čeprav je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, za vse ostale pa toplo priporočena, respondenti v veliki meri (78 %) podpirajo zakonsko uvedbo uporabo zaščitne čelade za vse uporabnike e-skirojev, ne glede na starost.

Hipotetične uvedbe registracije e-skirojev 49 % vprašanih ne podpira (8 % se do vprašanja ni opredelilo, 43 % pa registracijo podpira), kar 67 % vprašanih pa je podprlo hipotetično uvedbo zavarovanja z vidika odgovornosti (24 % je proti, 9 % pa je odgovorilo ‘ne vem’).