V okviru izvajanja osnovnega strokovnega usposabljanja presojevalcev varnosti cest je Javna agencija za varnost prometa dne 27. oktobra 2016 usposobila drugo generacijo licenciranih presojevalcev varnosti cest. Kandidati so med 7. in 15. oktobrom 2016 opravili potrebnih 36 ur teoretičnega in praktičnega dela oziroma modula, ki je vseboval več tematskih sklopov.

27. oktobra 2016 so vsi kandidati uspešno opravili preizkus znanja.

Presojevalec varnosti cest ocenjuje prometno varnost v vseh fazah načrtovanja, gradnje in obratovanja cestne infrastrukture. Pri svojem delu je popolnoma neodvisen, njegova naloga pa je skrbeti za tehnično pravilne rešitve ne glede na stroškovno dimenzijo predlagane rešitve.

Področje dela presojevalcev v Sloveniji je trenutno obvezno za presojo avtocestnega križa, ki je del transevropske cestne mreže (TEN-T). Vsekakor pa so presojevalci varnosti cest pristojni za strokovno presojo ostalih državnih cest in cest v upravljanju s strani lokalnih skupnosti, kjer je problematika varnosti cest najbolj pereča.

Presojanje prometne varnosti oziroma varnosti cestne infrastrukture v celotnem »življenjskem ciklu ceste« pomeni korak naprej k izboljšanju prometne varnosti, pomeni tudi korak naprej k viziji nič oziroma trajnostni prometni varnosti, kamor stremijo vse evropske države.

Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov iz drugega osnovnega strokovnega usposabljanja za presojevalce varnosti cest.

Predavanje preverjaje varnosti v cestnem prometu pri dr. Petru Liparju

Predavanje preverjaje varnosti v cestnem prometu pri dr. Petru Liparju

Predavanje človeških dejavnikov pri dr. Marko Polič

Predavanje človeških dejavnikov pri dr. Marko Polič

Predavanje inšpekcijskega pregleda varnosti cest pri dr. Tomažu Tollazziju

Predavanje inšpekcijskega pregleda varnosti cest pri dr. Tomažu Tollazziju

Predavanje presoje učinka na varnost v cestnem prometu pri dr. Marijanu Žuri

Predavanje presoje učinka na varnost v cestnem prometu pri dr. Marijanu Žuri

Praktični primeri inšpekcijskega pregleda varnosti cest na terenu

Praktični primeri inšpekcijskega pregleda varnosti cest na terenu

Praktični primeri inšpekcijskega pregleda varnosti cest na terenu

Praktični primeri inšpekcijskega pregleda varnosti cest na terenu

Druga generacija presojevalcev varnosti cest

Druga generacija presojevalcev varnosti cest

 

 

 

 

Praktični primeri inšpekcijskega pregleda varnosti cest na terenu

Praktični primeri inšpekcijskega pregleda varnosti cest na terenu