AVP se v teh dneh udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov na visoki ravni o globalni varnosti v cestnem prometu z naslovom “Obzorje 2030 za varnost v cestnem prometu: zagotovitev desetletja delovanja in izvajanja”, ki poteka na sedežu Združenih narodov v New Yorku od 30. junija do 1. julija 2022.

Ker to srečanje na visoki ravni obravnava pomembno vprašanje javnega zdravja, so bile vse države članice in druge zainteresirane strani vabljene, da si izmenjajo najboljše prakse in pridobljene izkušnje ter sprejmejo konkretne zaveze za mobilizacijo politične volje, obravnavanje vrzeli in izzivov, spodbujanje več-sektorskega sodelovanja, z namenom, da bi zagotovili odgovornost vseh deležnikov za pospeševanje izvajanja globalnega načrta za doseganje cilja zmanjšanja števila smrtnih žrtev prometnih nesreč in poškodb v cestnem prometu za vsaj 50 % do leta 2030.

Čeprav je ambiciozen, je cilj doseči 50-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev in poškodb v cestnem prometu do leta 2030 realističen in dosegljiv, če se bodo po eni strani politični voditelji zavedali obsega bremena varnosti v cestnem prometu za svoje prebivalstvo, po drugi pa bodo obstoječe rešitve izvajale z uporabo varnega sistemskega pristopa vse države v naslednjih osmih letih. Poleg tega ta globalni načrt poziva k ukrepanju vse države, ne glede na raven dohodka ali razvojni status, saj so izboljšave varnosti v cestnem prometu potrebne in izvedljive v vseh okoljih. V nekaterih državah bo to zahtevalo znatne izboljšave, medtem ko bo v drugih pomenilo skromnejše letne dosežke, ki se bodo skozi čas ohranili. Na primer, postopno upadanje za 7 % smrtnih žrtev na leto bi pripeljalo do cilja 50 % znižanja števila smrti v 10 letih.

Trije paneli z več zainteresiranimi stranmi se bodo osredotočili na vključevanje varnosti v cestnem prometu v širšo trajnostno agendo, spodbujanje pristopa k izvajanju pravnih instrumentov Združenih narodov za varnost v cestnem prometu, mobilizacijo vseh sektorjev za izvajanje strategij in zagotavljanje trajnega domačega in mednarodnega financiranja v naslednjem desetletju na področju varnosti v cestnem prometu.

Panel 1 bo potekal na temo vključevanja varnosti v cestnem prometu v trajnostni razvoj: politična volja in pristop celotne vlade.

Panel 2 bo potekal na temo mobilizacije vseh zainteresiranih strani za pospešitev izvajanja globalnega načrta za doseg cilja 50-odstotnega zmanjšanja števila smrtnih žrtev prometnih nesreč.

Panel 3 pa bo potekal na temo trajnih domačih naložb in mednarodnega financiranja za izgradnjo zmogljivosti in razvojno pomoč pri ukrepih za varnost v cestnem prometu.

V skladu z resolucijo Združenih narodov 75/308 bo sestanek na visoki ravni ob zaključku rezultiral v sprejemu jedrnate in k dejanjem usmerjene politične izjave, dogovorjene vnaprej s soglasjem doseženim z medvladnimi pogajanji, ki jo predsednik Generalne skupščine predloži v sprejetje Generalni skupščini Združenih narodov.