(Ljubljana, 17. april 2020) Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Z Odlokom je Vlada določila, da prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah velja do 19. aprila 2020. Od 20. aprila 2020 dalje naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah izvajajo le, če pri njihovem izvajanju dosledno spoštujejo vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Priporočila za tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije (izvajalce postopkov registracije, tehničnih pregledov in postopkov ugotavljanja skladnosti vozil) in postopkov v delavnicah za tahografe in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija 2020. Vlada je v skladu s tem izdala tudi Odlok, da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, velja le do 19. aprila 2020. Naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij se začno izvajati v ponedeljek, 20. aprila 2020.

Do 17. maja 2020 še vedno velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov.

Celotno besedilo odlokov: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020054.pdf