Dne 6. aprila 2018 je Sektor za vozila, Javne agencije RS za varnost prometa zaključil s strokovnimi posveti o registraciji motornih in priklopnih vozil. Posveti so bili izvedeni v štirih sklopih, ki so potekali že od novembra 2017 dalje. Potekali so v manjših skupinah, v obliki delavnic, da so se slušatelji lahko aktivno vključevali v predstavljeno tematiko.

Posvetov se je udeležilo 62 referentov, predstavnikov posameznih pooblaščenih organizacij za registracijo vozil.

Teme strokovnega posveta so bile vezane na problematiko izvajanje postopkov registracije motornih in priklopnih vozil, skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o motornih vozilih. Ker je s 5. januarjem 2018 stopil v veljavo novi Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št 95/2017 so bile obravnavane tudi novosti tega zakona.

Strokovni posveti so dodatna oblika posredovanja strokovnega znanja izvajalcem na področju registracije vozil. Enaka problematika se obravnava in ugotavlja tudi pri strokovnih nadzorih, ki jih izvaja agencija.