STROKOVNA OKROGLA MIZA NA TEMO VARNOSTI KOLESARJEV V PROMETU S PREDSTAVITVIJO OPAZOVANJA KOLESARJEV

//STROKOVNA OKROGLA MIZA NA TEMO VARNOSTI KOLESARJEV V PROMETU S PREDSTAVITVIJO OPAZOVANJA KOLESARJEV

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo na Javni agenciji RS za varnost prometa v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana organizirali strokovno okroglo mizo na temo Varnosti kolesarjev v prometu ter vizije prihodnost za trajnostno mobilnost.

Strokovne okrogle mize, ki je potekala v ponedeljek 19.9.2016 v Mestni hiši v Ljubljani se je udeležilo 25 predstavnikov različnih nacionalnih institucij, poleg Javne agencije še Policije, Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za zdravje, Direkcije za infrastrukturo, Zavoda RS za šolstvo, sodelovali so predstavniki lokalnih skupnosti in občinskih redarstev ter tudi nevladnih organizacij, kot so Slovenska kolesarska mreža, Zavod vozim in druge.

img_5772V okviru okrogle mize smo kot Javna agencija za varnost prometa predstavili izsledke opazovanja kolesarjev, ki smo ga izvedli v letošnjem letu. In sicer smo skupno opazovali skoraj 4.700 kolesarjev, v treh slovenskih mestih (Ljubljani, Maribor in Novem mestu), opazovanje pa je potekalo tako v naselju kot urbanem okolju ter izven naselja. Opazovali smo ravnanje kolesarjev, beležili konkretne nepravilnosti kolesarjev ter uporabo zaščitne kolesarske čelade. Podatki jasno kažejo, da je v urbanih središčih kolesarjev več (Ljubljana 64 %, Maribor 25 %, v Novem mestu pa manj), med njimi največ odraslih, sledijo mladostniki, otrok je bilo manj. Prav tako je bilo število kolesarjev v naselju (83 %) bistveno večje kot izven naselja (17 %), moških je bilo nekoliko več (58 %) kot žensk.

Rezultati opazovanja kažejo, so kršitve predpisov in prometnih pravil med kolesarji kar pogoste, saj je v povprečju kar 23 % kršilo predpise. Pri moških je bilo teh kršitev nekoliko več kot pri ženskah. Najpogostejše kršitve, ki se skladajo tudi z podatki Policije in redarstev glede izrečenih sankcij, pa so nepravilnosti pri prečkanju (predvsem prečkanje kolesarjenja na prehodu za pešce, kar ni ustrezno), stran in smer vožnje (vožnja v nasprotni smeri) ter tudi vožnja v rdečo luč. Sledijo pa vožnja po pločniku in uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Najvišji delež kršiteljev kolesarjev je med mladostniki (26 %), najmanj pa pri otrocih (15 %).

Glede zaščitne kolesarske čelade jo uporablja v povprečju 13 % opazovanih kolesarjev, delež uporabe čelade je pri moških bistveno višji (17 %) v primerjavi z ženskami (8 %). Pri otroci je delež uporabe kolesarske čelade zadovoljiv, saj jo več kot 67 % otrok nosi, kar je tudi zakonsko predpisano (za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti je zaščitna čelada obvezna). Najmanj pa uporabljajo čelado mladostniki in sicer samo v 3,8 %, kar je zaskrbljujoče.

opazovanje-kolesarjevPrav tako smo izvedli spletno anketo, s katero smo preverjali stališča in odnos do kolesarjenja, pogostost ter namen kolesarjenja. Rezultati kažejo, da jih je med vključenimi kar 41 % pogosto kolesari, 11 % vsakodnevno, redko ali nikoli pa 16 %. Ti podatki kažejo, da je uporaba kolesa kar pogosta udeležba v prometu, čeprav prav ocene deleža poti na kolesu v Sloveniji nimamo. Večinoma se kolesari kot rekreacijo oz. športno aktivnost, ali z družino, nekoliko manj pa za opravke,, prevoz na delo ali v šolo ter iz zdravstvenih razlogov. Anketirancem se zdi kolesarjenje zdravo in pomembno za posameznika, ter prispeva k skrbi za okolje. Prav tako se kolesarji počutijo dokaj ogrožene v prometu. Manj pa se anketiranci strinjajo, da je kolesarjenje namenjeno predvsem tistim, ki še nimajo vozniškega izpita ali starejšim. Glede uporabe zaščitne čelade poroča 28 %, da je nikoli ne uporablja, vendar pod drugi strani 55 % poroča, da jo uporabljajo vedno ali pogosto. Za večjo varnost kolesarjev se zdi anketirancem pomembno redno vzdrževanje kolesarskih površin, ureditev in izgradnja kolesarskih stez v naseljih ali daljinskih med kraji, podpirajo pa tudi obvezno uporabo čelade za vse kolesarje (tudi odrasle).

kolesarji-stevecV okviru okrogle mize smo obravnavali različne izzive, kot so ali je potrebno najprej izgraditi kolesarsko omrežje ali najprej spodbujati kolesarjenje, prav tako smo se dotaknili teme uporabe zaščitne kolesarske čelade, uvajanja novih infrastrukturnih ukrepov ter tudi usposabljanja ne samo za otroke, ampak tudi mladostnike in starejše. Skupni zaključki okrogle mize so bili, da je nujno potrebno tako spodbujanje kolesarjenja kot načina prevoza in tudi gibanja, po drugi strani pa urejanje osnovnih kolesarskih površin. Glede zaščitne kolesarske čelade so se udeleženci strinjali, da pomembno prispeva k večji varnosti vseh kolesarjev, ter da je nujno spodbujanje uporabe, o obveznosti v okviru zakonskih določb pa ni bilo enotnega mnenja. V zadnjem času se na lokalni ravni v nekaterih mestih kolesarske površine sistemsko urejanja in umeščajo v prostor, s čimer se izboljšuje tudi stanje glede varnosti med kolesarji in pešci (v preteklosti so se pogosto kolesarske površine neustrezno urejali na površinah za pešce, kar sedaj povzroča neugodje). Poleg tega je smiselno urejanje daljinskih kolesarskih poti, preko celovitih projektov, ki se v zadnjem obdobju spreminjajo glede na potrebe samih kolesarjev. Za izboljšanje varnosti kolesarjev je pomembna tudi strpna prometna kultura, ki upošteva in skrbi za ranljivejše udeležence v prometu, hkrati pa jasno sporoča kolesarjem, da morajo spoštovati predpise. Nenazadnje pa je bilo v diskusijo izpostavljeno tudi spodbujanje in usposabljanje za varno kolesarjenje med mladostniki, kjer delež kolesarjev upade, ter pri starejših, ki so med kolesarji v prometu najbolj ogroženi. Priporočalo se je tako dodatne vsebine za mladostnike v okviru šol, ter programe in tečaje za starejše kolesarje, kjer je izpostavljen tudi zdravstveni vidik.

Kot zaključek okrogle mize pa smo na Javni agenciji RS za varnost prometa premierno predstavili nov preventivni izobraževalni video film na temo varnega kolesarjenja, ki v kratkem času izpostavi bistvena ravnanja za večjo varnost kolesarjev, tako z vidika samega kolesarja kot tudi voznikov in drugih udeležencev v prometu. Udeleženci okrogle mize so lahko preizkusili tudi naše demonstracijske naprave v okviru preventivnega dogodka, ki smo ga izvedli pred samo Mestno hišo.

2016-09-20T12:16:26+00:00torek, 20. september, 2016| Oznake: , |