(Ljubljana, 23. maj 2019) Svet AVP je na današnji izredni seji obravnaval informacijo o dogodku, povezanem s poškodbo službenega vozila, ki ga ima v stalni uporabi direktor AVP mag. Igor Velov.

Svet AVP je ugotovil, da kljub pozivu predsednika Sveta, člani do začetka izredne seje niso prejeli ustreznega pojasnila o dogodku s strani direktorja.

Svet AVP ugotavlja, da takšno ravnanje direktorja močno škodi ugledu AVP.

Svet AVP je zato Ministrstvu za infrastrukturo podal predlog za predčasno razrešitev direktorja AVP in podal tudi predlog za imenovanje v. d. direktorice Vesne MARINKO, mag., za največ 6 mesecev. V. d. direktorice izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje, predsednik Sveta AVP Jure Prestor pa je izrazil prepričanje, da bo AVP pod njenim vodstvom delovala odgovorno, strokovno in v skladu z zastavljenimi cilji in nalogami.

Vesna Marinko, mag., je strokovnjakinja s področja varnosti cestnega prometa, magistrirala je s področja managementa varnosti cestnega prometa, je avtorica številnih strokovnih člankov in prispevkov na nacionalni in mednarodni ravni. Je soavtorica Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 ter drugih s prometno varnostjo povezanih strategij.

Na Agenciji za varnost prometa je zaposlena kot vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa že od leta 2010, pred tem pa je delovala pod okriljem Ministrstva za promet.