Seznam izvajalcev s področja voznikov

Register šol vožnje in pooblaščenih organizacij – RPO

Programe usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole izvaja Javna agencija RS za varnost prometa.

Seznam organizacij, ki izvajajo program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo (izbris kazenskih točk)

Seznam organizacij, ki izvajajo programe vadbe varne vožnje in skupinske delavnice (dodatno usposabljanje za voznike začetnike)

Program usposabljanja in rednega izpopolnjevanja znanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa izvaja Javna agencija RS za varnost prometa.

Edukacijske in psihosocialne delavnice izvaja Javna agencija RS za varnost prometa.