Seznam evidenčnih naročil za leto 2017

//Seznam evidenčnih naročil za leto 2017
Javna agencija RS za varnost prometa je kot organ Republike Slovenije zavezana k javnemu naročanju.

Iz določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izhaja, da so javna naročila blaga in storitev v vrednosti od 20.000 EUR naprej (brez DDV) in gradenj v vrednosti od 40.000 EUR naprej (brez DDV). Temeljna načela javnega naročanja so: načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter načelo sorazmernosti.

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL, KI SO BILA ODDANA V LETU 2017, KATERIH OCENJENA VREDNOST JE NIŽJA OD MEJNIH VREDNOSTI ZA IZVEDBO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL PO ZJN-3 IN VIŠJA OD 10.000 EUR BREZ DDV (obveznost objave skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):

seznam-evidencnih-narocil-2017

2018-02-28T13:27:24+00:00sreda, 28. februar, 2018| Oznake: |