(Ljubljana, 23. oktober 2019) Agencija za varnost prometa je danes v Ljubljani pripravila Nacionalni posvet občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na posvetu so obravnavali različne teme s področja prometne varnosti, osrednji poudarek pa je bil namenjen izvedbi vseh projektov in akcij, ki jih Agencija izvaja v drugi polovici letošnjega leta, tudi v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo. Podelili so 18 priznanj Svečana listina Agencije za varnost prometa za leto 2018, ki jo prejmejo posamezniki in organizacije za viden prispevek k večji prometni varnosti.

V. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko je uvodoma izpostavila, da je delovanje občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izjemno pomembno, saj se prometna varnost začne v lokalnih skupnostih, kar se najbolj odraža pri ranljivih udeležencih v prometu. Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbijo za izvajanje ukrepov, preventivnih akcij in sodelujejo pri ključnih aktivnostih za izboljšanje prometne varnosti, obenem občane tudi izobražujejo: »Skupaj želimo priti do uresničitve ciljev iz Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022, ki so jasno postavljeni in jih ob sodelovanju lahko uresničujemo. Prometna varnost ni nekaj samoumevnega in zahteva našo stalno skupno prisotnost, povezovanje in izvajanje ukrepov. Vzpostavili smo zelo dobro sodelovanje na vseh ravneh z vključevanjem državnih organov kot nosilcev, nevladnih organizacij in svetov za preventivo in vzgojo na lokalni ravni. Kontinuirano skupno izvajanje preventivnih aktivnosti bistveno pripomore k prometni varnosti. Prvo polovico letošnjega leta je obeležila vrsta tragičnih dogodkov v prometu, ob koncu junija je bilo smrtnih žrtev kar 41,5 % več kot v enakem obdobju lani, a s skupnimi prizadevanji smo ta negativen trend dodobra zajezili. Konec letošnjega septembra je bil tako en umrli udeleženec v prometu manj kot konec lanskega septembra. Naša zaveza je, da bomo s prizadevanji za večjo prometno varnost nadaljevali. Lokalnim svetom za preventivo in vzgojo želimo nuditi podporo, da lahko še bolj učinkovito izvajajo programe prometne varnosti. Vizija nič je naš dolgoročni cilj in edina moralno sprejemljiva vizija.«

Agencija vsako leto organizira letni posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), z namenom spodbujanja povezovanja, obravnave glavnih problematik delovanja občinskih svetov v lokalnih skupnostih, predstavitvi izvedenih projektov in načrtov dela ter najpomembnejših prihajajočih akcij.

Prometna varnost na lokalni ravni je izrednega pomena, je poudarila vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, dr. Mateja Markl. Ključni stebri preventive so SPV s svojo strukturo in vlogo, vrtci in šole s prometno vzgojo ter nevladne organizacije. Vsa tri področja se morajo učinkovito povezovati, saj le tako lahko dosegamo skupne učinke, kar se izkazuje tudi v praksi: »Želimo si še okrepiti programe prometne vzgoje, letos se je v program Pasavček prijavilo rekordno število, kar 1.140 prijavljenih skupin oziroma oddelkov.«

V današnji razpravi so predstavniki občinskih svetov podrobno premotrili stanje varnosti v cestnem prometu, pozornost pa so namenili tudi pregledu in načrtovanju dela SPV na nacionalni ravni ter nadgradnje portala SPV. Več kot sto udeležencev iz vse Slovenije je imelo priložnost prisluhniti predavateljem, ki so predstavili primere dobrih praks nevladnih organizacij. Projekte in dejavnosti Zavoda Varna pot je izpostavil njegov predsednik Robert Štaba, ki je podrobneje spregovoril tudi o Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, direktor Zavoda VOZIM David Razboršek je predstavil projekte, kot so Heroji furajo v pižamah, predsednik Zveze ZŠAM Aleš Kocjančič pa je izpostavil projekt Šolska prometna pot in varovanje otrok, ki sega že v leto 1970. Predavanjem je sledila živahna razprava, v kateri so razpravljavci izpostavili številne aktualne teme prometne varnosti ter izzive, ki čakajo strokovnjake v prihodnje.

Agencija za varnost prometa je današnji posvet v Ljubljani sklenila s podelitvijo priznanj Svečana listina Agencije za varnost prometa, ki jih je za delovanje v preteklem letu prejelo 13 posameznikov in 5 organizacij. Posamezniki so priznanja, ki jih je podelila v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko, prejeli za izjemne dosežke na področju razvijanja preventivnega in pedagoškega dela, organizacije pa za dolgoletno uspešno delo v obliki spodbujanja akcij ali sodelovanja na področju preventive in vzgoje v prometu.