Konec januarja smo zaključili z izvedbami rednega letnega usposabljanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov za leto 2019. Učitelji vožnje in učitelji predpisov se morajo vsako leto dodatno usposabljati zaradi obnavljanja in dopolnjevanja svojega znanja s ciljem permanentnega izobraževanja na področju vzgoje kandidatov za voznike motornih vozil, osvojitve sodobnih metod poučevanja in stalnega seznanjanja s strokovnimi in zakonskimi novostmi.

Tema usposabljanja za leto 2019 je bila spoznavanje prenovljenega pravilnika o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. Udeleženci so se seznanili z novostmi v pravilniku, s poudarkom na vodenju evidenc, potrebnih pri njihovem vsakdanjem delu ob usposabljanju kandiatov. Z izvedbo usposabljanj smo začeli v oktobru 2019 in organizirali 44 izvedb v 16 krajih po Sloveniji. Sodelujočim učiteljem vožnje in predpisov, ki usposabljanje zaključijo s pisnim preizkusom znanja, smo izdali 804 potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.

Analiza rezultatov ankete, ki jo izvedemo ob zaključku vsake izvedbe, je pokazala zadovoljstvo na strani slušateljev z usposabljanjem, organizacijo in predavatelji. Predlogi, ki so jih udeleženci posredovali glede možnosti izvedbe usposabljanja v prihodnje, se nanašajo zlasti na možnost organizacije usposabljanj v dopoldanskem času, organizacije dodatnih oblik informiranja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov o zakonodajnih novostih in ostalih aktualnih temah ter predlogov tem, ki bi jih želeli poslušati v prihodnji izvedbah rednih letnih usposabljanj.

V letu 2020 bomo usposabljanja izvajali predvidoma od oktobra dalje. Razpored usposabljanj po dnevih bo objavljen v drugi polovici septembra, ko bo omogočena tudi spletna prijava na razpisane termine.