Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu razpisuje v skladu s Pravilnikom o priznanjih na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, najbolj zaslužnim posameznikom, organizacijam za podelitev priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP za leto 2019.

Vse Občinske SPVje in organizacije vabimo, da preverijo, če imajo med sabo kandidate za priznanja in jih prijavijo najkasneje do 05.10.2020.

Organizacija poda svoj predlog s tem, ko izpolni obrazec Predlog za podelitev priznanja, preko spleta na naslovu: https://www.1ka.si/a/297594

Več o tem se nahaja v prilogi:

Razpis priznanja -znaki 2019