Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu razpisuje v skladu s Pravilnikom o priznanjih na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, najbolj zaslužnim posameznikom, organizacijam za podelitev priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP za leto 2017.

Vse organizacije vabimo, da preverijo, če imajo med sabo kanditate za priznanja in jih prijavijo najkasneje do 15.10.2018.

Več o tem se nahaja v prilogi:

Razpis Priznanja AVP za leto 2017

OBRAZEC Predlog za podelitev priznanja – ZNAK AVP