Svet AVP je dne 18.06.2019 sprejel: Sklep o razpisu za podelitev svečane listine za leto 2018.

Svečana listina AVP se podeljuje posameznikom in organizacijam za izreden prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za življenjsko delo. Podeljuje se enkrat letno na posebni svečanosti, vsako leto pa se podeli največ 20 svečanih listin.

V skladu s Pravilnikom O priznanjih AVP na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, pozivamo posameznike, organizacije, da predlagajo imena prejemnikov Svečane listine.

Organizacija poda svoj predlog s tem, ko izpolni obrazec PREDLOG ZA SVEČANO LISTINO 2018, preko spleta:

URL: https://www.1ka.si/a/232737

Rok za oddajo predlogov je 10.10.2019.

Več v prilogi:

Razpis Svečana listina 2018