Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu razpisuje v skladu s Pravilnikom o priznanjih na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, najbolj zaslužnim posameznikom, organizacijam za podelitev priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP za leto 2018.

Vse Občinske SPVje in organizacije vabimo, da preverijo, če imajo med sabo kandidate za priznanja in jih prijavijo najkasneje do 10.10.2019.
Organizacija poda svoj predlog s tem, ko izpolni obrazec Predlog za podelitev priznanja, preko spleta:
URL: https://www.1ka.si/a/232484

Več o tem se nahaja v prilogi:

Razpis Priznanja AVP 2018