Javna agencija RS za varnost prometa je tudi v mesecu juliju v sklopu projekta Skupaj za večjo varnost – prikazovalniki hitrosti “Vi vozite” občinam podelila prikazovalnike hitrosti v 3 mesečni brezplačni najem.

Na podlagi poročila študije »Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v R Sloveniji za obdobje 2013 – 2015« (Direkcija RS za infrastrukturo, maj 2017) smo občinam Radlje ob Dravi, Žalec in Koper v brezplačni 3 mesečni najem podelili 3 prikazovalnike hitrosti – »Vi vozite«.

Nevarna mesta so bila izbrana na podlagi metodologije za določitev nevarnih mest ter upoštevanju kratkočasnih ukrepov za zmanjšanje hitrosti na določenem nevarnem mestu.