Ob pričetku nacionalne akcije PEŠCI potekajo danes kar v 40 lokalnih skupnostih istočasno preventivni dogodki od 17.00 do 19.00 ure z osveščanjem voznikov in pešcev glede varnega in ustreznega ravnanja. Pešcem bomo razdelili 5.000 odsevnih trakov, da bi povečali vidnost in opaznost pešcev v prometu. Sodelovalo bo več kot 120 prostovoljcev v organizaciji občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V Mariboru bomo z demonstracijski šotorom Vidkom nazorno Slika Vidkoprikazali, zakaj je uporaba odsevnikov nujna za večjo varnost pešcev. Aktivnostim pa se pridružujejo tudi Policija in občinska redarstva z izvajanjem nadzora nad ravnanjem voznikov in pešcev v bližini označenih prehodov za pešce.

Aktivnosti se bodo danes izvajale v naslednjih občinah: Apače, Celje, Cerkvenjak, Dobje, Dolenjske Toplice, Duplek, Gornja Radgona, Gornji grad, Gorenja vas – Poljane, Log-Dragomer, Idrija, Kobarid, Komenda, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nova Gorica, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Razkrižje, Rečica ob Savinji,  Ribnica, Selnica ob Dravi, Slovenske Konjice, Šenčur, Škofja Loka, Turnišče, Velenje, Vrhnika, Zreče, Žalec, Žiri, Žirovnica in Žužemberk.

Več informacij:
Sporočilo za javnost (.pdf)
Priporočila za večjo varnost pešcev (.pdf)
Akcijski načrt PEŠCI (.pdf)