Varnostni pas – VEZ z življenjem

Varnostni pas – VEZ z življenjem2017-10-24T11:16:44+00:00
Javna agencija RS za varnost prometa daje na področju preventive in vzgoje posebno pozornost ustrezni pripetosti z varnostnim pasom in uporabi otroških varnostnih sedežev. V sklopu izvajanja usposabljanj za voznike motornih vozil, želimo okrepiti področje ustrezne uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev ter slediti sprejetim področnim kazalnikom Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022.

plakat_sedež
V sodelovanju z izpitnimi centri AVP v okviru nacionalne preventivne akcije »Varnostni pas« izvajamo dodatne aktivnosti, osveščamo in informiramo kandidate za voznike motornih vozil o ustrezni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.

S strani donatorja podjetja Mami d.o.o smo prejeli 12 otroških varnostnih sedežev (različnih skupin za različno stare otroke – skupina 0+, skupina I in skupina II + III), ki so razdeljeni po vseh izpitnih centrih AVP skupaj s preventivnim gradivom. Varnostni sedeži se prvenstveno uporabljajo pred pričetkom praktičnega dela vozniškega izpita, v obdobju preventivne akcije “varnostni pas”, ki letos poteka v mesecu marcu (9. –15. marec 2015) in septembru (7. – 20. september 2015).

Član izpitne komisije kandidata na kratko seznani o pomenu obvezne in pravilne uporabe varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev. Sledi praktični preizkus, da kandidat spozna ustrezno uporabo otroškega varnostnega sedeža. Pri tem je potrebno poudariti, da je praktični preizkus pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev s strani kandidatov za voznike motornih vozil izključno preventivne in vzgojne narave in ne vpliva na izid oz. uspešnost praktičnega dela vozniškega izpita. Različne skupine sedežev bodo občasno rotirale po posameznih izpitnih centrih AVP.

PRIPOROČILA_ZA_UPORABO_VAR_PASUV_mar2015 (.pdf)