Javna agencija RS za varnost prometa vabi k sodelovanju potencialne interesente za občasno pomoč pri izvajanju ocenjevanja kandidatov za voznike motornih na vseh lokacijah, kjer javna agencija izvaja opravljanje vozniških izpitov.

Sporočamo, da je pogoj, naveden v tretji alineji, da mora imeti kandidat za prijavo na razpis vsaj 5 let delovnih izkušenj, zgolj zaželen. Neizpolnjevanje tega pogoja ne izključuje pristop kandidata k razpisu in možnosti pri izbiri za občasno pomoč ocenjevanja kandidatov za voznike motornih vozil. Vlogo in dokazila pošljite na naslov:

Javna agencija RS za varnost prometa
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
“Prijava k sodelovanju ocenjevanja na vozniških izpitih”

ali

gp.avp@avp-rs.si

Več o tem se nahaja v prilogi.