Skladno s Programom dela AVP ter v sodelovanju z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je Javna agencija RS za varnost prometa nosilec in izvajalec preventivnih dogodkov za osveščanje udeležencev v prometu glede varnega ravnanja v podporo nacionalnim akcijam. Preventivni dogodki se izvajajo na nacionalni in lokalni ravni, skladno s konceptom aktivnega učenja s pomočjo posebnih demonstracijskih naprav.

Izbrani ponudnik bo v imenu Javne agencije RS za varnost prometa izvajal preventivne dogodke ter celotno koordinacijo demonstratorjev do počrpanja razpoložljivih finančnih sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2018. Preventivni dogodki in predavanja se izvajajo na lokalni ravni po Sloveniji (lokalne skupnosti, šole, vrtci itd.), skladno z dogovorom z naročnikom in soorganizatorjem na lokalni ravni, gradiva, opremo in vozilo zagotovi AVP.

Več o tem se nahaja v prilogah:

Povabilo k oddaji ponudbe