(Bruselj, 19. junij 2019) Evropski Svet za varnost prometa (ETSC) je nedavno objavil Poročilo o stanju varnosti cestnega prometa (PIN) v letu 2018 v 32 evropskih državah, ki je Slovenijo znova uvrstilo med prometno varnejše evropske države.

Število umrlih na cestah EU se je lani sicer zmanjšalo le za 1%, v zadnjih petih letih pa le za 4%, v zadnjem letnem poročilu o indeksu uspešnosti na področju varnosti v cestnem prometu ugotavlja ETSC. Cilj EU, da se število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah do leta 2020 prepolovi, zdaj ni več dosegljiv, izpostavlja ETSC. Za uresničitev tega cilja bi bilo treba v letih 2019 in 2020 doseči izjemno, kar 21-odstotno zmanjšanje (v vsakem letu). V številnih državah članicah je bila varnost v cestnem prometu v zadnjih letih postavljena v ozadje, zaradi nezadostnega uveljavljanja prometne policije in pomanjkljivih vlaganj v varnejšo infrastrukturo.

Največje in najbolj napredne evropske pobude za varnost v cestnem prometu – posodobitev minimalnih standardov za varnost vozil in znatno povečanje obsega pravil o upravljanju varnosti infrastrukture – so bile po več letih zamude dokončane šele v zadnjih 12 mesecih. Za sprejetje novih ukrepov bo potrebnih več let, da bodo lahko v celoti učinkovali. ETSC zato poziva Evropski parlament in Evropsko komisijo, naj od prvega dne novega sklica prometna varnost postane njuna prednostna naloga. Število umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah v EU še vedno ostaja na nesprejemljivo visoki ravni kljub številnim ukrepom, saj je vsak teden umrlo okoli 500 oseb, kar je enako, kot da bi strmoglavila tri polna letala Boeing 737, v katerih bi se smrtno ponesrečili vsi potniki.

Od 32 držav, ki jih ETSC spremlja z indeksom varnosti v cestnem prometu (PIN), jih je 16 lani zmanjšalo število smrtnih žrtev v cestnem prometu. Najboljše rezultate so dosegle Slovaška s 17-odstotnim padcem, Izrael s 13 %, Slovenija s 13 %, Litva z 11 % in Bolgarija z 10 %. Število smrtnih žrtev na cestah se je povečalo v desetih državah, stagnacijo pa beležijo v šestih državah. V letu 2018 je na slovenskih cestah izgubilo življenje 91 ljudi v primerjavi s 104 umrlimi v letu 2017. To predstavlja 13 manj smrtnih žrtev na cestah ali 13 % zmanjšanje. Število smrtnih žrtev na cestah se je v Sloveniji od leta 2010 zmanjšalo za kar 34 %. Letno število smrtnih žrtev v cestnem prometu v Sloveniji je relativno majhno in je podvrženo letnim nihanjem, izpostavlja poročilo ETSC. Vendar pa dolgoročni trend kaže na padec skupnega števila umrlih. Leto 2018 je bilo prvo leto, ko je bila v Sloveniji nižja stopnja umrlih v cestnem prometu (44 smrtnih žrtev na milijon) kot v povprečju EU (49).

Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa je poudarila: »Tesno sodelovanje med ključnimi deležniki prometne varnosti je zagotovo prispevalo k dobrim rezultatom, ki so izkazani za Slovenijo. Agencija za varnost prometa, pristojna ministrstva, policija, DARS, nevladne organizacije, lokalne skupnosti in predvsem občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so pri tem odigrali pomembno vlogo. Ne pozabimo tudi na vlogo medijev, ki o pomembnih sporočilih redno obveščajo širšo javnost.«

»Seveda se še vedno soočamo s številnimi izzivi, vključno z neprilagojeno hitrostjo, vožnjo pod vplivom alkohola in vse večjo težavo, ki voznike odvrača od varne vožnje, to je uporaba mobilnih naprav med vožnjo,« je izpostavila Vesna Marinko.

Agencija za varnost prometa bo v prihodnje pri svojem delu še naprej zasledovala in uresničevala ambiciozne cilje ter si tako prizadevala, da bo Slovenija še naprej med bolj prometno varnimi državami.

ETSC vsako leto podeli nagrado državi, ki ji uspe izrazito zmanjšati število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah. Nagrado je leta 2015 prejela tudi Republika Slovenija za izrazit napredek pri zmanjšanju števila smrtnih žrtev na cestah med letoma 2001 in 2014. V letošnjem letu je nagrado za napredek pri izboljšanju prometne varnosti prejela Irska, ki je od leta 2010 zmanjšala število smrtnih žrtev za več kot 30 %.

Poročilo ETSC v angleškem jeziku