(Celje, 25. avgust 2022) Okrogle mize na temo varno vožnje z e-skirojem, ki je na pobudo Policijske uprave Celje potekala v Celju, se je udeležila predstavnica Agencije za varnost prometa Anamaria Hren, predstavniki Splošne bolnišnice Celje, NMP urgentni center SB Celje, Poklicne gasilske enote Celje, Avto-moto zveze Slovenije, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko ter podjetja Eko Drive. Agencija za varnost prometa je ob tej priložnosti organizirala poligon za praktičen preizkus vožnje z e-skiroji, kjer so lahko mimoidoči v varnem okolju in pod skrbnim nadzorom promotorjev prometne varnosti preverili svoje sposobnosti upravljanja z e-skirojem. Zainteresirane mimoidoče so promotorji opremili s preventivnim gradivom, ki ozavešča o prometnih predpisih na področju lahkih motornih vozil in o varni uporabi.

Anamaria Hren, Vodja sektorja za razvoj in koordinacijo na Agenciji za varnost prometa je poudarila, da moramo uporabnike nadalje ozaveščati, da e-skiro ni igrača, pač pa prevozno sredstvo, ki zahteva previdno uporabo. Predstavila je rezultate spletne ankete, ki so jo opravili na agenciji in v kateri je sodelovalo okoli 1000 uporabnikov. Vprašani so v 24 % uporabniki e-skirojev sami, 76 % vprašanih pa ni uporabnikov e-skirojev. Izkazalo se je, da večina  vprašanih (85 %) meni, da večina uporabnikov e-skirojev ne spoštuje zakonske omejitve hitrosti, ki znaša 25 km/h. Anketa je pokazala tudi močno podporo ukrepom obvezne uporabe čelad, 78 % vprašanih meni, da bi bilo treba zakonsko uvesti obvezno uporabo zaščitne čelade med vožnjo e-skirojev in podporo ukrepu spremembe starostne meje za vožnjo e-skiroja iz sedanjih 12 let na 15 let, 82 % vprašanih se s tem strinja.

V letošnjem letu policisti beležijo že 180 prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev. Mag. Elvis A. Herbaj iz PU Celje je izpostavil, da ugotavljajo vedno več težav z uporabniki in vedno več nezadovoljstva ostalih uporabnikov v prometu: »Morebitne spremembe ne smemo jemati kot prisilo, temveč kot ureditev zadev, katerih namen je zagotavljanje varnosti cestnega prometa. E-skiro je dobro prevozno sredstvo za odgovorne uporabnike.«

Med spremembami zakonodaje, ki jih predlagajo policisti, so: kategorizacija e-skirojev v samostojno kategorijo vozil, znotraj teh pa selekcionirati e-skiroje v kategorije, uzakonitev obveznega evidentiranja in zavarovanja, prepoved vožnje za otroke mlajše od 14. let, ukrep predpisa obvezne zaščitne opreme ter predpis postopka in načina pridobitve licence za uporabo e-skirojev ter vožnjo po javnih prometnih pravilih.

S povečanjem voznikov e-skirojev v prometu, prihaja tudi do več poškodb. Andrej Strahovnik, dr. med, iz Splošne bolnišnice Celje ugotavlja, da pri prometnih nesrečah z udeležbo e-skirojev običajno nastanejo poškodbe več telesnih regij s pridruženimi poškodbami glave, slednje pa bi se dalo učinkovito preprečiti z uporabo čelade. Še bolj učinkovit ukrep reševanja tega problema kot ozaveščanje bi bil po njegovem mnenju ukrep obveznega zavarovanja.

Erik Logar iz AMZS je poudaril: »E-skiroji so realnost. Najpomembnejše na tem področju pa je izobraževanje ranljivejših udeležencev v prometu in njihovo zavedanje, da so ranljivi. Zavedati se morajo, da so pravila vzpostavljena zato, da smo vsi skupaj bolj varni. Tako vozniki e-skirojev kot ostali ranljivi udeleženci v prometu se ne smejo zanašati, da bodo na njih pazili drugi, ampak  lahko največ za svojo varnost storijo sami.«

Pri uporabi električnih prevoznih sredstev se je potrebno zavedati tudi pomena varne uporabe litij-ionskih baterij. Klemen Kotnik iz Poklicne gasilske enote Celje meni, da so litij-ionske baterije načeloma varne, vendar je potrebna previdnost pri vožnji, polnjenju in shranjevanju e-skiroja oziroma litij-ionskih baterij. Najpogostejši vzroki za nastanek požara pri e-skirojih so nepravilno polnjenje, mehanske poškodbe, neustrezno shranjevanje, nekakovostni materiali in tehnične okvare na bateriji ali na elektroniki, ki upravlja z baterijo.

Alen Petek iz podjetja Eko drive se zaveda, da je informiranje o varni uporabi e-skirojev dolžnost prodajalcev. Kot redni uporabnik e-skiroja je izpostavil pomen vidnosti na kolesu, ki jo lahko dosežemo z oblačili in zaščitno opremo v vidnih barvah ter tudi z dodatnimi led lučkami na e-skiroju.