(Ljubljana, 27. avgust 2019) V Banketni dvorani Mestne hiše Mestne občine Ljubljana (MOL) je danes potekala novinarska konferenca pred začetkom novega šolskega leta. Aktivnosti Agencije za varnost prometa je predstavila Vesna Marinko, mag. upr. ved, v. d. direktorice. Na dogodku so sodelovali župan MOL Zoran Jankovič, Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, Marjan Gorup, predsednik aktiva ravnateljev OŠ in ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca, Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva MU MOL, mag. Stanislav Vrečar, direktor Policijske uprave Ljubljana, Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot, Janez Stariha, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Zvone Milkovič, predstavnik prostovoljcev – aktivnosti prostovoljcev ob začetku šolskega leta in skozi leto.

V. d. direktorice Vesna Marinko je poudarila, da spadajo otroci med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi. Težko predvidijo nevarne situacije, ki lahko velikokrat pripeljejo do napak v njihovem ravnanju in so zato bolj ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce: »V Agenciji za varnost prometa smo za letošnji prvi šolski dan poskrbeli za prav posebno akcijo pod sloganom Varno v šolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, s katerimi želimo poskrbeti za boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost,« je izpostavila. Agencija je pripravila tudi nova preventivna gradiva #VarnoVŠolo s petimi koraki za večjo varnost v prometu. Gradiva so namenjena posebej otrokom in posebej odraslim.

Spomnila je še na portal šolskih poti, v okviru katerega Agencija vse osnovne šole spodbuja k pripravi načrtov šolskih poti, kjer opredelijo šolski okoliš, vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu in začrtajo varne poti. Portal je namenjen učencem, učiteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti za boljšo preglednost nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin. Trenutno vsebuje že 173 načrtov šolskih poti ter preko 117 digitaliziranih načrtov.

Letos bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolcev in prav vsak izmed njih bo ob začetku šolskega leta prejel knjižico Prvi koraki v svetu prometa z napotki staršem in skrbnikom glede varne udeležbe najmlajših v prometu, letak Šolska pot, v katerem so napotki za varno ravnanje v prometu in balon, s katerim bodo bolje vidni. V sodelovanju z zavarovalnicami prvošolčkom zagotavljamo tudi rumene rutice. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

»Naj za konec dodam, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike pozivamo k previdni, odgovorni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želimo spomniti, da smo s svojim obnašanjem v prometu otroku vedno vzor,« je zaključila Vesna Marinko.